18.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για την «Συντήρηση και...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για την «Συντήρηση και Επισκευή Σκευών και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στις δαπάνες συντήρησης & πιστοποίησης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, πρ/σμού δαπάνης 32.736,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα εργασιών του ενδ/κού πρ/σμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών για την «Συντήρηση και Επισκευή Σκευών και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στις δαπάνες συντήρησης & πιστοποίησης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων,πρ/σμού δαπάνης 32.736,00€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ ( 24%), με CPV: 90714500-0 σύμφωνα και με την 1719/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:Ω0ΟΚΩΡ5-8Ξ3)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.   1719/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:Ω0ΟΚΩΡ5-8Ξ3), στις 30/11/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.

Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστα,  τηλ. 2313317533.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος- αρμ.: κ. Κελέσης Απόστολος, τηλ. 2310208375 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης -Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ