18.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠεριεχόμενοGISΠαρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS

Παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το Γεωγραφικό Σύστημα  Πληροφοριών GIS, από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, στις 10.00.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά συνεχώς στην επικαιροποίηση με δεδομένα και εφαρμογές που σκοπό έχουν να διαχειρίζονται τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης και να εξυπηρετούν διαφόρους Φορείς, πολίτες αλλά και Υπηρεσίες του Δήμου.

Η λειτουργική εξέλιξη και η βελτίωση της απόδοσης μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης του κόστους, απαιτούν βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μέσω ενός σταθερού πλαισίου αυτοματοποίησης. Η νέα αυτή στρατηγική εφαρμογής του GIS αποτελεί ένα εργαλείο καταλυτικής σημασίας για την επίλυση των ποικίλων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω προσέγγιση, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση της χώρας, αναφορικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «e-Government» και την πορεία για μια «Έξυπνη πόλη».

Το Τμήμα GIS συνεχώς:

 • παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και αποθήκευση των ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων που μπορούν να μοιραστούν με οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και πάντα εναρμονισμένο με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου
 • χτίζει συνεργασίες που θα βελτιώνουν την ευκολία πρόσβασης στα δεδομένα από την κοινότητα, αλλά και θα διευκολύνουν και τον πάροχο δεδομένων
 • αναπτύσσει πόρους πρόσβασης σε δεδομένα και καινοτόμα εργαλεία για να ενισχύσει τη χρήση και τα οφέλη των γεωχωρικών δεδομένων για όλους τους πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Γεωχωρικής κοινότητας
 • υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και διατήρηση δεδομένων προς όφελος της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και των πολιτών και μελλοντικών γενεών.
  Στο πλαίσιο επικοινωνίας αλλά και διάχυσης του έργου GIS, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, αποσπώντας διακρίσεις και Παγκόσμια αναγνώριση(παρακάτω αναφέρονται τα πιο πρόσφατα χρονικά):
 • Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ το 2016, προκειμένου να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού παρεχομένων υπηρεσιών, θεσπίστηκαν ειδικά βραβεία σε επιμέρους θεματικές ενότητες, τα λεγόμενα Special Achievements in GIS.
  Η κριτική επιτροπή, απένειμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στη θεματική ενότητα με αντικείμενο τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και εφαρμογές στην πληροφόρηση του κοινού, με τεχνολογίες GIS και λογική «έξυπνης πόλης» (Applications for Smart Communities), το Παγκόσμιο βραβείο “καλής πρακτικής” πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ξεχώρισε ανάμεσα σε 100.000 Εταιρίες, Φορείς και Οργανισμούς Παγκοσμίως.
 • Στην 3η διεθνή έκθεση Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde Tec που διεξήχθη στο MEC Παιανίας στις 15-17 Φεβρουαρίου 2017 με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέσπασε το βραβείο «Greek Green Awards 2019 – Bέλτιστες πρακτικές οργανισμών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον, την αειφορία, τις «Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλική Οικονομία» στην κατηγορία «Ψηφιακή Στρατηγική “Έξυπνης Πόλης”».
  Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο Δήμος επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον σχετικά με τη διαρκή προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση βέλτιστων πράσινων πρακτικών συμμετείχε στο κορυφαίο αυτό γεγονός με τη δράση:«Ανάπτυξη μονάδων ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης – Εμφάνιση Γεωχωρικών Δεικτών Αποδοτικότητας».

Για την  περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών και της ορθής λειτουργίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα συστήσει  Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και διαμόρφωση δεικτών της πορείας υλοποίησης των Στόχων της Στρατηγικής «Θεσσαλονίκη 2030» στους τρεις πυλώνες, περιβάλλον, οικονομία και την κοινωνική συνοχή, με χωρικό σχεδιασμό και αποτύπωση σε περιβάλλον GIS του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει και βρείτε την πρόσκληση εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ