Παράταση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών και μεταβολή ημερομηνίας κλήρωσης για συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη αγορά

26 Νοεμβρίου 2019 - 10:19

Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ανακοινώνεται ότι ο χρόνος  υποβολής αιτήσεων για τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της οδού Αριστοτέλους παρατείνεται έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και η κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30, στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@thessaloniki.gr είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξουσιοδότηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία (ισόγειο κτιρίου Β’), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας εμπορικής δραστηριότητας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε υπαίθριες αγορές* κατά περίπτωση
  3. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών
  4. Αναλυτικό τιμοκατάλογο ανώτατων τιμών των διατιθέμενων ειδών

(* Η βεβαίωση δραστηριοποίησης σε υπαίθριες οργανωμένες αγορές ετήσιας διάρκειας, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τους επαγγελματίες που δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου ή λαϊκής αγοράς, εκδίδεται από τον δήμο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου με την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας (για πώληση τροφίμων και ποτών)

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση και άδεια διαμονής σε ισχύ.)

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, στα τηλέφωνα 2313317285 (κα Αμπαρά) και 2313317277 (κα Παπαϊωάννου).

X