23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΟ Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας – Βοτάνισμα – Καθαρισμός ξερών χόρτων στο Άλσος των Λουτρών Θέρμης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας – Βοτάνισμα – Καθαρισμός ξερών χόρτων στο Άλσος των Λουτρών Θέρμης», π.δ 13.119,20 € με ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ.847/02-05-2018 Α.Ο.Ε., την 30-05-2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν ο αναλογούν Φ.Ε., η κράτηση 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016), τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε άλλη τυχόν νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr (όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού).
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Β, 1ος όροφος, γραφείο 109/1, τηλ. 2313 317249, αρμόδια υπάλληλος Ε. Γεωργιάδου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (αρμόδιος υπάλληλος : Α. Ευαγγέλου τηλ. 231331 8200).

Για να κατεβάσετε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τιμολόγιο Μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό, το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ