29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΟ Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου”

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του π.δ. 700.600,00 € με το ΦΠΑ 24% (συμφωνία-πλαίσιο)”.

Αριθμ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 103971

Αναθέτουσα Αρχή

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής : Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636

Τηλέφωνο : 2313 317535

Fax : 2313316119 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL) : thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS : EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 18-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007 και την υπ’αριθμ. 2879/13-03-2018 Απόφαση (Β΄879) στην Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» & στην Ημερήσια Νομαρχιακή Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» του Νομού Θεσσαλονίκης. Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr.

Περιγραφή αντικειμένου συμφωνίας-πλαίσιο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κωδικός CPV

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 34300000-0 (Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους).

Εκτιμώμενη αξία συμφωνίας-πλαίσιο

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 700.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (565.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά έσοδα.

Υποδιαίρεση τμημάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1 : Ανταλλακτικά φορτηγών, απορριμματοφόρων, ρυμουλκών με ρυμουλκούμενο π.δ. 496.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 2 : Ανταλλακτικά επιβατηγών, λεωφορείων, δικύκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων π.δ. 142.600,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 3 : Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου π.δ. 62.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) με δύο δεκαδικά ψηφία). Το ποσοστό έκπτωσης που θα κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο (από ένας (1) έως τρεις (3)). Τα προσφερόμενα ποσοστά θα καταγράφονται κατά την αξιολόγησή τους με φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση κατάθεσης όμοιων ποσοστών έκπτωσης θα διενεργείται κλήρωση.

Κριτήριο ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων

Κριτήριο ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης και την προσφερόμενη τελική τιμή ως κάτωθι :

Ως κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται ο Κ= Χρόνος Παράδοσης σε ακέραιες εργάσιμες ημέρες.

Η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης Κ κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς σύμφωνα με τον

παρακάτω πίνακα 1:

α/α

Χρόνος παράδοσης Βαθμολογία κριτηρίου Κ
1 ≤ τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 120
2 > τρεις (3) και ≤ έξι(6) εργάσιμες ημέρες 115
3 > έξι(6) και ≤ εννέα(9) εργάσιμες ημέρες 110
4 > εννέα(9) ≤ σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες 100

Η συνολική βαθμολογία U κάθε  προσφοράς προκύπτει χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο :

U = σ * K

– σ = ο συντελεστής βαρύτητας ο οποίος είναι ίσος με 1, επειδή ορίζεται ένα και μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης

– Κ= βαθμολογία κριτηρίου

Ανάλογα με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης, για κάθε ανταλλακτικό ή ομάδα (σετ) ανταλλακτικών, κάθε προσφορά  λαμβάνει βαθμολογία Κ σύμφωνα με τον πίνακα 1 και υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία U.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Σ.Ο.Π.), για κάθε ανταλλακτικό ή ομάδα (σετ) ανταλλακτικών, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο συνολικής προσφερόμενης τιμής (με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης,  το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς ΦΠΑ) προς τη συνολική βαθμολογία U.

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της/τους στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο άρθρο 39 παρ. 2 του ν.4412/2016.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων ορίζεται στην υπ’αριθμ.11/2019 μελέτη και μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Δικαιούμενοι συμμετοχής

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
  • Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.12/2020 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.12/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.5 αντίστοιχα της υπ’αριθμ.12/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής : δεν απαιτείται

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικής σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 21-12-2020 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 22-1-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 28-1-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών : Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.

Έννομη προστασία

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’αριθμ.12/2020 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

 Στοιχεία Φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Tηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.9169/390/10-1-2020 (ΑΔΑ: 63ΜΙΩΡ5-Ζ96), 14097/568/14-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17), 209866/7724/21-7-2020 (ΑΔΑ : 9ΦΖΟΩΡ5-1ΓΕ) και 245259/9264/1-9-2020 (ΑΔΑ : Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ) Αποφάσεις Δημάρχου και την υπ’αριθμ.127578/10638/4-9-2019 (ΑΔΑ: 78ΛΕΩΡ5-56Ω) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.205763/14903/4-11-2019 (ΑΔΑ : Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9) και 282522/10723/2-10-2020 (ΑΔΑ : 6Φ85ΩΡ5-60Ε) Αποφάσεις Δημάρχου

Για να κατεβάσετε το έντυπο της περίληψης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της προδικαστικής προσφυγής πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή PDF πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή XML (ZIP) πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ