Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της ΣΟΧ1/2018 του ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης.

21 Δεκεμβρίου 2018 - 12:10

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ-TΕ, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ, πατήστε εδώ

X