ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018

22 Αυγούστου 2018 - 12:12

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ

X