Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με εργολαβία “Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων Δ.Θ, έτους 2019 Τ.Π.”.

17 Μάρτιος 2020 - 13:49

Μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με εργολαβία “Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων Δ.Θ, έτους 2019 Τ.Π.”.

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 235/11-3-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για να κατεβάσετε την υπ΄αριθμ. 235/11-3-2020 Α.Ο.Ε., πατήστε εδώ

Για να δείτε την Προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, πατήστε εδώ

X