23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΜίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία...

Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 13%, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 13%, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα.

Αριθ. Διακήρυξης: 08/2018

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 56135

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄  1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλ.: 2313 317249

Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL): thessaloniki.gr.

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 28.03.2018 και ώρα 07:00:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 13%, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα.
Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για τα αναφερόμενα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία ξενοδοχείων (3*, 4*, 5*, 4* με ημιδιατροφή ) και όχι μέρος αυτού, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν πριν την συμβασιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή ακυρωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ούτε και στο σχετικό συμφωνητικό και δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του διαγωνισμού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Κωδικός CPV: 

CPV : 55100000-1 «Υπηρεσίες Ξενοδοχείων»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Καθαρή αξία: 67.336,29 €, συν Φ.Π.Α. 13% (=8.753,71 €), δηλαδή Συνολική αξία:  76.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ