18.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος,...

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.810,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Α Ν Α Β Ο Λ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά τη «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.810,00€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 09-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.- 10:15π.μ. αναβάλλεται και θα δημοσιευθεί εκ νέου.

Για να κατεβάσετε το κείμενο της ανακοίνωσης αναβολής του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, για τη «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.810,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, την 09-05-2017 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.15π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού
Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούν φόρο εισοδήματος και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. (όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού).
Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, όπως και
αντίγραφο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν θα λαμβάνουν από το Τμήμα
Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, αρμ. Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313 317537 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το σώμα της διακήρυξης πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ