ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΠ και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16 Μάρτιος 2020 - 10:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΠ και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδηγίες, υποδείγματα  Αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά  για την ηλεκτρονική αποστολή Αιτημάτων για :

α) Έκδοση  βεβαιώσεων  περί  μη οφειλής ΤΑΠ και

β) Μεταβολές ακινήτων

θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης  www.thessaloniki.gr

επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) το σύνδεσμο «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΑΠ» ή «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ» αντίστοιχα

Η αποστολή των σχετικών Αιτήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): tap@thessaloniki.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην παραπάνω ιστοσελίδα.

X