Δράση Διεθνών Δικτύων


Balcinet- Βαλκανικό Δίκτυο Πόλεων
Balcinet- Βαλκανικό Δίκτυο Πόλεων

Έτος ιδρύσεως : Το δίκτυο ιδρύθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2000.

Σκοπός : Η διαβαλκανική διαδημοτική συνεργασία των πόλεων μελών του δικτύου.

Λίγα λόγια: Η συνεργασία και κοινή δράση των πόλεων, πέρα από την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας αλλά και η ανάπτυξη φιλικών, πολιτιστικών και επιχειρηματικών επαφών, μπορούν να αποτελέσουν κι αντικείμενο δραστηριοποίησης σε μεγάλα θέματα όπως είναι τα προγράμματα ανασυγκρότησης, τα προγράμματα ανάπτυξης, τα προγράμματα συνεργασίας και βέβαια η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων συνεργασίας. Η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων από τις Τοπικές Αρχές αλλά και η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό τους, με αξιοπιστία κι αποτελεσματικότητα, υπαγορεύει τη διαβαλκανική διαδημοτική συνεργασία του δικτύου BALCINET.

Θεματικές ενότητες: 1.Πολιτισμός – Αθλητισμός, 2.Περιβάλλον, 3. Αστική Ανάπτυξη

Μέλη: 32 βαλκανικές πόλεις

EUROPA NOSTRA
EUROPA NOSTRA

Δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς Ευρωπαϊκών πόλεων

Σκοπός του είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και μνημείων φυσικής ομορφιάς  της Ευρώπης

Έδρα: Χάγη Βρυξέλες

Μέλη: 250 πόλεις και φορείς στην Ευρώπη

IBSC (International Black Sea Club)
IBSC (International Black Sea Club)

Έτος ιδρύσεως : Το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων Μαύρης Θάλασσας ιδρύθηκε 5 Δεκεμβρίου 1992 στην Οδησσό.

Σκοποί της συμμετοχής των πόλεων μελών στο δίκτυο είναι:

  1. Η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η οργάνωση και η απόδοση κοινών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της οικονομίας, της οικολογίας, του τουρισμού και του πολιτισμού.
  2. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ελεύθερη επιχείρηση, επέκταση του εμπορίου
  3. Η λύση σε προβλήματα φυσικών πόρων και την προστασία από τη ρύπανση της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφική Θάλασσας.
  4. Η ενίσχυση των οργανωτικών και οικονομικών, επιστημονικών και τεχνικών, εμπορικών και πολιτιστικών συνδέσεων μεταξύ των πόλεων και της περιοχών της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. (Black Sea basin)

Μέλη: 27 πόλεις που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα και γύρω περιοχές

Δίκτυο «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μονοπάτι Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου»
Δίκτυο «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μονοπάτι Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου»

Ιστορικό: Μετά την ανακήρυξη του έτους 2013 ως επετειακό έτος Κυρίλλου και Μεθοδίου με το μεγάλο συνέδριο που στέφθηκε με επιτυχία αλλά και ως γενέτειρα των δύο Αγίων, η συμμετοχή στο συγκεκριμένο δίκτυο θεωρήθηκε αυτονόητη, καθώς μπορεί να προάγει και να προβάλει τη βυζαντινή ιστορία της πόλης και να συμβάλει στην ανάπτυξη και αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Απώτερος στόχος του δικτύου είναι η εγγραφή του στο Μητρώο των Ευρωπαϊκών Δικτύων, γεγονός που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση δράσεών του από την ΕΕ.

Έδρα Μόνιμης Γραμματείας: Ζλιν, Τσεχίας

Μέλη: 12

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page