Αποφάσεις πολιτικών οργάνων


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στοχεύοντας στη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας παρέχει στους πολίτες την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα.