Τμήμα Β΄ Δημοτικής Κοινότητας


Β’ Δημοτική Κοινότητα
Μοναστηρίου 93, τ.κ. 54627
τηλ. 2313-318542, 8548
email: b-koinotita@thessaloniki.gr

Στο βόρειο και δυτικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Β΄ Δημοτική Κοινότητα που περιλαμβάνει τις συνοικίες Παναγία Φανερωμένη, Ξηροκρήνη, Δικαστήρια, Διοικητήριο, Ιχθυόσκαλα, Λαχανόκηποι και Μπεχτσινάρι.

Αποτελεί πύλη εισόδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσω της Νέας δυτικής εισόδου και των οδών Μοναστηρίου και Λαγκαδά, συνδεόμενη με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Στην ευρύτερη βορειοδυτική πλευρά της πόλης βρίσκεται ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, το εμπορικό και επιβατικό Λιμάνι της πόλης, ο Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο είναι ενταγμένα τα κτίρια της παλιάς εταιρείας Φωταερίου του 1888, ο Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Μακεδονία), ο μικρός Σιδηροδρομικός Σταθμός Διαλογής του 1894 που λειτουργεί σήμερα ως Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, καθώς και το υπό ανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Στην περιοχή του λιμανιού βρίσκονται πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και αρκετά παλαιά διατηρητέα βιομηχανικά κτίσματα όπως ο Μύλος (διατηρητέος πενταόροφος αλευρόμυλος του 1924), το ΦΙΞ και η Βίλκα, τα οποία σήμερα λειτουργούν ανακαινισμένα ως πολυχώροι πολιτισμού, το διατηρητέο μεγάλο πέτρινο βυρσοδεψείο του 1913 επί της οδού 26ης Οκτωβρίου το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο καθώς και η Βίλα Πετρίδη, πολυτελής έπαυλη των αρχών του 20ού αιώνα, που αποκαταστάθηκε και σήμερα στεγάζει εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Επίσης υπάρχουν σημαντικά κτίσματα της Βυζαντινής περιόδου της πόλης, μέρος των Βυζαντινών τειχών και ναοί όπως οι Άγιοι Απόστολοι, ναός από τον 14ο αιώνα και αποτελούσε καθολικό μονής που ίδρυσε ο πατριάρχης Νήφων Α΄, ο Χριστιανικός ναός του πρώτου μισού του 5ου αιώνα μ.Χ. στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Αγίου Δημητρίου και η Παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αιώνα μ.Χ. στην Ξηροκρήνη, πίσω από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Στα όρια της Κοινότητας υπάρχουν διάσπαρτοι χώροι αναψυχής, αστικοί κήποι, πάρκα και πλατείες όπως η Πλατεία Αλ. Γαλοπούλου, ο Κήπος των Εθνών, το Άλσος Αγίας Παρασκευής και το Πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ώρες Κοινού(γνήσιο υπογραφής, αιτήσεις πιστοποιητικών, παρατάσεις ωραρίου χρήσης μουσικής, άδειες ΚΥΕ, αιτήματα δημοτών)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00

Ταμείο-Κλήσεις:
Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 12:00

Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών (ΟΓΑ):
Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 14:00

 

Στην B’ Δημοτική Κοινότητα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά με:

 • Πιστοποιητικά Γέννησης - Οικογενειακής κατάστασης

 • Πρόστιμα τροχαίας

  Ωράριο λειτουργίας Ταμείων Δημοτικών Κοινοτήτων:
  Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-12.00 Πληροφορίες : 231331 8554
  Δημοτική Αστυνομία

   

 • Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

  Η παραλαβή-κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείται στο αρμόδιο γραφείο της Β’ Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Μοναστηρίου 93, 2ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313318553.
   Νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1071/2017 που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  ⇒ Αίτηση ατομικής επιχείρησης
  ⇒ Αίτηση εταιρείας
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν άδεια μουσικής η οποία όμως έχει λήξει, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους στη σελίδα  notifybusiness.gov.gr

 • Πληροφορίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

 • Ανταποκριτής Ο.Γ.Α

 • Υποβολή αιτήματος

  IMC - improve my cityΤο “Βελτιώνω την πόλη μου” είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης
  και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
  Κάντε κλικ στην εικόνα αριστερά για συνδεθείτε σ’ αυτήν.

 • Επικύρωση αντιγράφων - Θεώρηση γνησίου υπογραφής

  • Θεώρηση Αντιγράφων

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

  • Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

   Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005). Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ.1 Ν.2690/99,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

   Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

   Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

   Στην Κοινότητα στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00-14:00.

2η Δημοτική κοινότητα

Όρια Β' Δημοτικής Κοινότητας

Κουντουριώτη – Ναυάρχου Βότση – Αβέρωφ – Αξιού – Κουντουριώτη – Πολυτεχνείου – 26ης Οκτωβρίου – Πλατεία Δημοκρατίας – Αγίου Δημητρίου – Καραολή & Δημητρίου – Φιλώτα – Πλατεία Μουσχουντή – Ηφαιστίωνος – Αυρηλιανής – Βυζαντινά τείχη – Βόρεια όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής – Αγίων Πάντων – Χαλκοκονδύλη – Καλλιθέας – Αλκιβιάδου – Βασ. Κωνσταντίνου – Δυτικά όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – Κυρίμη – Γιαννιτσών – Δυτικά όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – θάλασσα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Το Συμβούλιο συγκροτεί Επιτροπές που μελετούν και εισηγούνται θέματα για την υποβοήθηση του έργου του.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Σύμβουλοι της Κοινότητας και προαιρετικά δημότες της περιοχής με γνώσεις του αντικειμένου πάνω στα θέματα που απασχολούν τις Επιτροπές.

 • Συμβούλιο Β' Δημοτικής Κοινότητας

  1. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΑΧΙΑΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ”
   Βαβούρας Κωνσταντίνος
   Λεονταρίδης Χρήστος
   Καρρά Αναστασία
  1. “Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”
   Αβραμίδης Πρόδρομος
   Μαλλιάρης Αλέξανδρος
  1. “ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”
   Γαλιατσάτου Σταματία (Μάτα)
   Κεχαγιά Χριστίνα
  1. “ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ”
   Γερολάκος Χαράλαμπος
   Παπαδοπούλου Άννα
  1. “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”
   Γαβριηλίδης Θεοφάνης
  1. “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ”
   Σαμαράς Αγαπητός
 • Επιτροπές Β' Δημοτικής Κοινότητας

 • Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Πρόεδρος 2313318550
  Προϊστάμενος 2313318542
  Γραμματέας Συμβουλίου 2313318548
  Ταμείο 2313318555
  ΟΓΑ 2313318554
  Ογκώδη αντικείµενα δίπλα σε κάδο: 2310 /494-500, 501, 502, 503
  Γεµάτοι κάδοι ανακύκλωσης : 2310/494-507
  Ανακύκλωση ηλεκ/κών συσκευών : 2310/494-507
  Συντήρηση χώρων πρασίνου: 2313318391
  Κατεστραμμένα πεζοδρόμια: 2313318328
  Παρκαρισµένα αυτοκίνητα σε ράµπα: 2313317930
  Λακκούβα σε δρόµο: 2313318328 ή 2310911711
  Ταµπέλες ονοµασίας οδού µουτζουρωµένες ή κατεστραµµένες ή σε ακατάλληλη θέση: 2310911711 ή 2313318328
  Καµένες λάµπες σε πάρκα, πλατείες κλπ: 2310494500
  Σπασµένους αγωγούς της ύδρευσης : 11124
  Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων 2310219980 ή 2310906200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεπτέμβριος,20

Φίλτρα

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις