Δημοτικό Ίδρυμα, Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός”