34.9 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων

Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ η κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων χώρων και υπαίθριων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις σημαντικότερες δράσεις της Διεύθυνσης:

 • «Ανάπλαση Νέας Παραλίας-Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως Ομίλους Θαλάσσιων Αθλημάτων», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
 • «Εργασίες συντήρησης Διατηρητέου κτιρίου πρώην Δημοτικών Σφαγείων και Επανάχρησή του ως Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
 • «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Τούμπας», χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο
 • «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Τούμπας», χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο
 • «Ανάπλαση πλατείας Καούδη», χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο
 • «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου οδού Αναγεννήσεως», χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο
 • «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οθωμανικού Μνημείου Παζάρ Χαμάμ (Λουλουδάδικα)», χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο
 • «Αποκατάσταση του Παραρτήματος του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
 • «Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού συγκροτήματος 4ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Δελφών 150», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
 • «Διαμόρφωση και βελτίωση κτηρίου Ξενώνα Φιλοξενίας», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
 • Ανάπλαση και συντήρηση παιδικών χαρών με σκοπό την πιστοποίηση τους
 • Συντήρηση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων (επιχρίσματα – όψεις, μονώσεις, κουφώματα, χώροι υγιεινής, Η/Μ κ.ά.)
 • Ανάπλαση σχολικών αυλών
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ»
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων (δημοτικές υπηρεσίες-παιδικοί σταθμοί-κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών – δημοτικές βιβλιοθήκες – πολιτιστικά κέντρα – γυμναστήρια – αθλητικά κέντρα-δημοτικά w.c.) του Δ.Θ.
 • Έργα συντήρησης υπαίθριων χώρων (παιδικές χαρές – πάρκα – πλατείες – πεζόδρομοι – πεζοδρόμια- συντήρηση σιντριβανιών-γήπεδα- κατασκευή και τοποθέτηση εξέδρων εκδηλώσεων) του Δ.Θ.
 • Κατεδάφιση ετοιμόρροπων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων

Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Διεύθυνση αποτελείται από 5 Τμήματα (σε 2 εκ των οποίων εντάσσονται 2 Γραφεία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγγελάκη 13 ΤΚ 546 21
Τηλ: 2313318410, 8412, 8413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Κατασκευών Δημοτικών Κτιρίων και Αναπλάσεων Κοινοχρήστων Χώρων

  Αγγελάκη 13, 546 21
  Τηλ: 231331-8419

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  Α. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Κτιριακών Έργων με εργολαβία
  • Έργων υπαίθριων διαμορφώσεων και αναπλάσεων με εργολαβία (αναπλάσεις σημαντικών υπαίθριων συνόλων και οδικών αξόνων, μνημειακών αξόνων και συνόλων όπως πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ),
  • Κτιριακών έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία

  Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ

  Γ. Μέριμνα για την παρακολούθηση και παραλαβή των έργων που εκτελούνται από τρίτους, για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης (αντιπαροχές).

  Δ. Συμμετοχή της Διεύθυνσης σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως π.χ. θεομηνίες, Βουλευτικές και Δημοτικές Εκλογές, κλπ.

  Ε. Μέριμνα για την συνεχή ενημέρωση εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος, με περιοδική συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια, συνέδρια ημερίδες κλπ.

  ΣΤ. Συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε διάφορες Επιτροπές, όπως :

  α) Παραλαβή Έργων

  β) Αξιολογήσεις προσφορών που αφορούν στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, μέσω διαγωνισμών

  γ) Παραλαβή Υλικών

  δ) Διενέργεια Διαγωνισμών

  Ζ. Τήρηση στατιστικών στοιχείων των έργων και ενεργειών, καθώς και ετήσια σύνταξη Απολογισμού δράσης του Τμήματος.

  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  Το Τμήμα αποτελείται από 6 άτομα προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

  3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
  1 ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος
  1 ΤΕ Σχεδιάστρια

  Γραφείο Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δήμων Νομού (πρώην ΤΥΔΚ)

 • Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  1. Μεριμνά για τη μελέτη και την εκτέλεση  έργων συντήρησης οικοδομικών στοιχείων όλων των  δημοτικών κτιρίων ιδιόκτητων ή μισθωμένων (συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών χώρων υγιεινής), καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
  2. Μεριμνά για τη μελέτη και εκτέλεση έργων συντηρήσεων οικοδομικών στοιχείων υπαιθρίων χώρων (πλατειών, πάρκων, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, Δημοτικών Κοιμητηρίων) και τη μελέτη και εκτέλεση  έργων μικρής κλίμακας διαμορφώσεων.
  3. Μεριμνά για την άρτια κατάσταση όλων των κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση και την αποκατάσταση, των διαμορφώσεων και του αστικού εξοπλισμού, τον καθαρισμό των μνημείων, των αγαλμάτων και των γλυπτών σε κοινόχρηστους χώρους.
  4. Επιβλέπει την εκτέλεση  έργων κατεδαφίσεων κτιρίων που κρίνονται ως ετοιμόρροπα  ή ρυμοτομούμενα και βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά ή ιδιωτικά οικόπεδα και σε μέρη που προβλέπονται διανοίξεις οδών και κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση ιδιωτικών οικοπέδων, μεριμνά για την προώθηση της διαδικασίας χρέωσης της σχετικής δαπάνης,  όταν οι εργασίες αποκατάστασης εκτελεσθούν από τον Δήμο για λογαριασμό τρίτων, λόγω μη ανταπόκρισης εμπροθέσμως στις υποχρεώσεις τους.
  5. Εκτελεί μετατοπίσεις ή αποξηλώσεις περιπτέρων, σε εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  6. Μεριμνά για την εγκατάσταση των απαραίτητων προσωρινών υποδομών και κινητού εξοπλισμού για την οργάνωση εκδηλώσεων από Υπηρεσίες του  Δήμου ή φορείς της πόλης μετά από σχετικά αιτήματα.
  7. Έχει υπό την εποπτεία του τη διαχείριση του εργοταξίου της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, της αποθήκης υλικών και εργαλείων, καθώς και των διατιθέμενων οχημάτων και μηχανημάτων δομικών έργων και μεριμνά για την βέλτιστη αξιοποίησή τους. Αναλαμβάνει τις υπηρεσιακές ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και οχημάτων για την εκτέλεση των εργασιών των έργων αυτεπιστασίας.
  8. Συνδράμει στην συντήρηση κτιρίων πολυπληθών ιδιόκτητων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για τους πρόσφυγες , συμμετέχει ενεργά στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας με δράσεις συντήρησης και φύλαξης παιδικών χαρών και υποστηρίζει εθελοντικές δράσεις.

  Το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού επιβλέπει την εκτέλεση έργων, εκτελεί αυτοψίες, συντάσσει μελέτες προμηθειών, μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών, εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα και συμμετέχει σε Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών , αξιολόγησης , παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσιών , παραλαβής αφανών εργασιών έργων και προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

  Το εργατοτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης εκτελεί αυτοψίες ,εργασίες μικρής κλίμακας, συντηρήσεις , ανακατασκευές ,αποκατάσταση βανδαλισμών και φθορών , εγκατάσταση προσωρινών υποδομών και κινητού εξοπλισμού για εκδηλώσεις του Δήμου ή φορέων της πόλης, αποξηλώσεις περιπτέρων και  συμμετέχει σε Επιτροπές παραλαβής υλικών και παροχής υπηρεσιών.

  Στελέχωση Τμήματος:

  Το Τμήμα αποτελείται από 46 εργαζόμενους των παρακάτω ειδικοτήτων

  1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός, 3 ΤΕ Δομικών Έργων, 6 ΔΕ Δομικών Έργων, 1 ΔΕ Σχεδιαστής, 1 ΔΕ Διοικ. Γραμματέας και 31 Εργατοτεχνίτες.

   

 • Τμήμα Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

  ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Αγγελάκη 13, 54621
  Τηλ. 2313318430
  email: i.kollias[at]thessaloniki.gr

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  Αντικείμενο του Τμήματος είναι η επισκευή και συντήρηση των 150 σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχουν παραδοθεί προς χρήση από την Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Ν. 2218/1994 – ΦΕΚ 90/Α’/13-6-1994 Άρθρο 41 παρ. 1.1.ι). Η Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων ασχολείται με το παραπάνω αντικείμενο από το 1990 παρεμβαίνοντας με έργα ή επιχορηγήσεις σε όλα τα σχολεία, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για συντηρήσεις και επισκευές στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι με τη σειρά τους επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις από το ΥΠΕΣΔΑΑ για να ανταπεξέλθουν. Η επισκευή και η συντήρηση έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των σχολείων και στόχο την άρση επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και των εργαζομένων.
  Πέραν του αντικειμένου της επισκευής σχολικών κτιρίων το Τμήμα Συντηρήσεων διοικεί και επιβλέπει οικοδομικά έργα και έργα αναπλάσεων εκτελούμενα με εργολαβία.
  Συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε διάφορες Επιτροπές, όπως :
  α) Ελέγχους στατικής επάρκειας κτιρίων (εκτίμηση με οπτικό έλεγχο)
  β) Παραλαβής Δημοσίων Έργων
  γ) Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, μέσω διαγωνισμών.
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  Ο προγραμματισμός και συντονισμός των συντηρήσεων και επισκευών Σχολικών Κτιρίων οργανώνεται με δράσεις ανά είδος εργασιών.
  Οι δράσεις πραγματοποιούνται από ομάδες τεχνικών που απαρτίζονται από Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι διενεργούν αυτοψίες και καταγράφουν, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους τα προβλήματα συντήρησης των σχολείων.
  Βάσει των καταγραφών, τα επείγοντα και μικρής κλίμακας προβλήματα, αντιμετωπίζονται από τις Σχολικές Επιτροπές με ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικά συνεργεία, ύστερα από επιχορήγηση που δίνεται από τον Δήμο. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποσκοπεί στην αποτροπή καθυστερήσεων που προκαλούνται εξ αιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών δημοπράτησης έργων.
  Η διαδικασία της Επιχορήγησης έχει ως ακολούθως:
  • Ο Διευθυντής κάθε σχολείου, με ευθύνη του για μικρά ποσά, επιμελείται την εκτέλεση μεμονωμένων συνήθων μικροεπισκευών με κάλυψη δαπάνης από τις επιχορηγήσεις της ΣΕ για λειτουργικές ανάγκες με προσκόμιση σχετικής απόδειξης.
  • Οι Σ.Ε. αναθέτουν εργασίες μικροεπισκευών και συντηρήσεων έως 5800€ χωρίς ΦΠΑ.
  • Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποιεί επισκευές και συντηρήσεις μεγάλης κλίμακας που απαιτούν μεγάλα ποσά και τεχνογνωσία αφού με προγραμματισμό της τα εντάξει σε μελέτες και στη συνέχεια σε έργα της.
  Οι μεγάλης κλίμακας ανάγκες συντηρήσεων και επισκευών ιεραρχούνται ως προς την προτεραιότητά τους και ανάλογα με τις πιστώσεις εντάσσονται στο αντικείμενο των μελετών που εκπονούνται με σκοπό την δημοπράτηση και την εκτέλεση των απαραίτητων σχετικών έργων συντήρησης.
  Η χρηματοδότηση των συντηρήσεων και επισκευών των σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Για τις ανάγκες εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων, σε γενικές γραμμές ενεργούνται τα παρακάτω:
  • Kαταγραφή προβλημάτων στα Σχολικά Κτίρια
  • Αλληλογραφία με τις Σχολικές Επιτροπές (απαντήσεις σε αιτήματα), εισηγήσεις για επιχορηγήσεις
  • Τήρηση αρχείου υφιστάμενης κατάστασης των Σχολικών Κτιρίων, καταγραφών προβλημάτων και επεμβάσεων που πραγματοποιούνται
  • Σύνταξη μελετών συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων και σχολικών αυλών
  • Επίβλεψη και διοίκηση έργων συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων
  • Οργάνωση και διαχείριση αρχείου Οικοδομικών Αδειών Σχολικών Κτιρίων
  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  Το Τμήμα αποτελείται από 4 άτομα προσωπικό (επιστημονικό) και 1 άτομο γραμματειακής υποστήριξης των παρακάτω ειδικοτήτων:
  • Διπλωματούχους Μηχανικούς  (1 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.(Προϊστάμενο), 2 Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, 1 Πολιτικό Μηχανικό)
  • Γραμματειακή Υποστήριξη (1 Χειρίστρια Η/Υ)

  Σχολικά κτήρια:
  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαιρείται διοικητικά σε 5 Δημοτικά Διαμερίσματα και 12 Σχολικές Επιτροπές. H κατανομή των Σχολικών Επιτροπών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα έχει ως εξής:

  • Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα: 2 Σχολικές Επιτροπές
  • Β’ Δημοτικό Διαμέρισμα: 2 Σχολικές Επιτροπές
  • Γ’ Δημοτικό Διαμέρισμα: 2 Σχολικές Επιτροπές
  • Δ’ Δημοτικό Διαμέρισμα: 2 Σχολικές Επιτροπές
  • Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα: 2 Σχολικές Επιτροπές
  • Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας: 2 Σχολικές Επιτροπές

  Παρακάτω παρατίθεται πίνακας κατανομής σχολείων ανά σχολική επιτροπή:

  Σχολεία Δήμου Θεσσαλονίκης – αρχείο pdf

 • Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

  1. Μεριμνά για την εκτέλεση με αυτεπιστασία ή με εργολαβία έργων συντήρησης εσωτερικών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών δημοτικών κτηρίων, των έργων σχολικής στέγης και των έργων συντηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συντριβανιών στους κοινόχρηστους χώρους και των εφαρμογών ΑΠΕ  ή εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και τα σχολεία, όταν δεν προβλέπονται άλλες οικοδομικές εργασίες.
  2. Μεριμνά  για την άρτια λειτουργία όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, την προληπτική συντήρηση, και την αποκατάσταση των φθορών και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα προληπτικά μέτρα πυρόσβεσης των δημοτικών κτηρίων, των σχολικών κτηρίων και των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.
  3.  Εκπονεί αυτοτελείς μελέτες συντηρήσεων Η/Μ εγκαταστάσεων των δημοτικών κτηρίων και επιβλέπει τις αντίστοιχες εργασίες, που αφορούν ενδεικτικά: τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων, τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, συναγερμοί, πυρανίχνευση), τα δίκτυα ενεργητικής πυροπροστασίας (δίκτυα κατάσβεσης, φορητές συσκευές), τα δίκτυα θέρμανσης – κλιματισμού, υδραυλικά – αποχέτευση- όμβρια, ανελκυστήρες, υποσταθμούς – ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  κ.α.
  4. Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών συνήθων συντηρήσεων μικρής κλίμακας.

  Γραφείο Συντήρησης Μεγάλων Έργων

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  Αγγελάκη 13, 4ος όροφος

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331 8410-8412-8413, Fax : 2313316132

  Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

  • Την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγραφών και του αρχείου αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου.
  • Την τήρηση όλων των αρχείων της Δ/νσης (εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, χρονολογικά και θεματικά αρχεία, φακέλους προσωπικού κ.α.) και χορηγεί αντίγραφα στο κοινό κατόπιν αίτησης.
  • Την επιμέλεια: των εισηγήσεων για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, καθώς και των τροποποιήσεων του Τεχνικού Προγράμματος,όλων των διοικητικών πράξεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα Τμήματα αυτής.
  • Την σύνταξη των εγγράφων και απαντητικών επιστολών που αφορούν το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
  • Την ηλεκτρονική παρακολούθηση των πιστώσεων και τη διεκπεραίωση των παραστατικών των δαπανών της Διεύθυνσης.
  • Την διαχείριση θεμάτων του προσωπικού.
  • Την υποβολή στη Διοίκηση απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα τμήματα αυτής.
  • Την παροχή πληροφοριών στο κοινό και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών (μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Θ.)
   την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

  Διαχείριση θεμάτων προσωπικού.pdf

  Διακίνηση εγγραφων – Τήρηση αρχείου.pdf