25.7 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Στην εποχή μας όλος ο προοδευμένος κόσμος μιλά για το περιβάλλον, πιο συγκεκριμένα για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ομιλίες, διαλέξεις, ταινίες, συζητήσεις ειδικών προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Αιτία n ανθρώπινη δραστηριότητα. Η φύση βρίσκεται στο περιθώριο από την μάχη της με τον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να την βοηθήσουμε;

Μα φτιάχνοντας έναν άλλο άνθρωπο με παιδεία, με γνώση, με αγάπη για την φύση. Έτσι, τα παιδιά μας θα ζήσουν σε ένα όμορφο περιβάλλον ευτυχισμένα.

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα αφήνοντας την φύση να επουλώσει τις πληγές της, ας κάνουμε το δεύτερο βοηθώντας την, το τρίτο βήμα θα είναι δικό της. Γι’ αυτό η φροντίδα για το φυτό αξίζει τον κόπο.

Kύρια μέριμνα της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η ανάπτυξη και συντήρηση των χώρων Πρασίνου της πόλης μας. Αναπαράγει διαρκώς φυτικό υλικό στα φυτώριά της, ανανεώνει και συντηρεί τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου, δημιουργεί νέους χώρους πρασίνου και διατηρεί το Ζωολογικό Κήπο στο περιαστικό δάσος. Διοργανώνει εκδηλώσεις, έχοντας ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρασίνου, με κορυφαία από αυτές την ετήσια Ανθοέκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κλεάνθους 18,  Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231331 8359, -8362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Δυτικού Τομέα

 • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Ανατολικού Τομέα

 • Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331 8361, -8368, 8369, -8381, – 8382, -8383, -8389

  Το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος, με το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει, μελετά και κατασκευάζει τους νέους χώρους πρασίνου στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, βάσει εγκεκριμένου ετησίου Τεχνικού Προγράμματος.

  Οι μελέτες περιλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια κατασκευής πρασίνου, είτε πρόκειται να υλοποιηθούν από το ίδιο το τμήμα, είτε πρόκειται να δημοπρατηθούν, ενώ η κατασκευή τους, σε κάθε περίπτωση, επιβλέπεται από τα στελέχη του Τμήματος.

 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331 8378, -8375, -8356, -8358, fax 2313316156

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (σχετικό υπ’ αριθμ. 19048 Β/17-12-2012 ΦΕΚ την 1η Απριλίου 2013), ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κύριο αντικείμενο του Τμήματος είναι η προστασία του αστικού φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα διενεργεί ελέγχους της ρύπανσης σε όλες τις μορφές, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρύπανσης και ενημερώνει με δημόσια έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της πόλης.

  To Τμήμα Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές παραμέτρους και διαθέτει αξιόπιστη υποδομή (Δίκτυο 8 Σταθμών Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και ισάριθμο Μετεωρολογικών Σταθμών), τεχνογνωσία, καθώς και τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος Σταθμός του Δικτύου λειτούργησε στην οδό Εγνατίας (εμπορικό κέντρο πόλης) το Νοέμβριο του 1988.

  Από το Δίκτυο ελέγχονται οι αποκαλούμενοι «ρύποι κριτήρια», οι συγκεντρώσεις των οποίων επιτρέπουν τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Για τους ρύπους αυτούς υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια ποιότητας, βασισμένα στην υγεία του γενικού πληθυσμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕPA (Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ). Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης όλων των ατμοσφαιρικών ρύπων χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδοι μέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ελέγχει τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της πόλης από το 1989, πριν από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα.

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή μεριμνά για την παροχή στοιχείων σε πολίτες, πανεπιστημιακά εργαστήρια και φορείς που ασχολούνται με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Φροντίζει για την έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς και τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη.

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή συμμετέχει με εισηγήσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και υλοποιεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συναφή αντικείμενα. Συμμετέχει σε προγράμματα παρακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων παραγόντων. Παρακολουθεί το θαλάσσιο περιβάλλον του Όρμου της Θεσσαλονίκης (παράμετροι ευτροφισμού και φυσικοχημικές παράμετροι) κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα και υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις για την περιβαλλοντική αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης και εθελοντικές ομάδες πολιτών.

  Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσσαλονίκης, καθώς και το Ημερήσιο Δελτίο Τύπου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: www.envdimosthes.gr

 • Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου

  Γραφείο Ζωολογικού Κήπου

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 219980, FAX 2310 968299
  Ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την άγρια πανίδα της πατρίδας μας.

  Ο Ζωολογικός Κήπος λειτουργεί στην τοποθεσία Κέδρινος Λόφος στην περιοχή Χίλια Δένδρα – Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, από το Σεπτέμβριο του 1987 σε μία αρχική έκταση 33 στρεμμάτων άγριας αδιαμόρφωτης γης, που παραχωρήθηκε από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Το 1994 παραχωρήθηκαν άλλα 25 στρέμματα με αποτέλεσμα ο Ζωολογικός Κήπος σήμερα να λειτορυγεί σε μία έκταση 58 στρεμμάτων.

  Ο επισκέπτης στο χώρο αυτό μπορεί να γνωρίσει στο φυσικό τους περιβάλλον την πανίδα και χλωρίδα της χώρας μας, σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ρητά ότι Ο  Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την άγρια πανίδα της πατρίδας μας. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται σκοπό έχουν να μην αλλοιωθεί ο δασικός χαρακτήρας του περιβάλλοντος χώρου. Σε όλα τα κτίσματα κυριαρχεί το ξύλο και η πέτρα και οι χώροι διαβίωσης των ζώων σχεδιάστηκαν με βάση του βιότοους του καθενός.

  Από το φθινόπωρο του 1994 λειτουργεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

  Από το φθινόπωρο του 2000 λειτουργεί το Σπίτι των Ερπετών.

  Ο Ζωολογικός Κήπος φιλοξενεί σε οργανωμένους χώρους που πληρούν προϋποθέσεις φυσικού περιβάλλοντος διάφορα θηλαστικά και πτηνά της Ελληνικής πανίδας. Στο Ζωολογικό Κήπο, υπάρχουν 7 ενότητες εμβίων όντων που περιλαμβάνουν: τα υδρόβια πτηνά, τα σαρκοφάγα θηλαστικά, τα μηρυκαστικά, τα αρπακτικά πτηνά, τα εκτρεφόμενα πτηνά, τα φυτοφάγα μονογαστρικά, τα ωδικά πτηνά. Στις ενότητες αυτές περιλαμβάνονται 22 είδη πτηνών και 16 είδη θηλαστικών.

  Πιο συγκεκριμένα από τα θηλαστικά ο επισκέπτης μπορεί να δει: Αρκούδες, Λύκους, Αλεπούδες, Αγριόχοιρους, Κρητικούς Αίγαγρους, Ζαρκάδια, Ελάφια, Πλατύκερα Ελάφια, Οικόσιτα Πρόβατα, Οικόσιτες Αίγες, Όνο, Αγριόγατα, Μυοκάστορες, Κουνέλια. Θηλαστικά του Ζωολογικού Κήπου.

  Από πτηνά μπορεί να δει: Ροδοπελεκάνο, Αργυροπελεκάνο, Λευκοπαργούς, Βουβόκυκνους, Χήνες, Πρασινοκεφαλόπαπιες, Παγώνια, Φραγκόκοτες, διάφορα είδη Φασιανών, Παπαγάλους, Μπούφους, Ποντικοβαρβακίνες, Αετοβαρβακίνες, Ξεφτέρι, Φιδαετό, Χρυσαετούς, Όρνιο και Κίσσα. Πτηνά του Ζωολογικού Κήπου.

  Ώρες Λειτουργίας Ζωολογικού Κήπου:
  ΜΗΝΑΣ
  ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  ΜΑΙΟΣ
  09:00 19:00
  ΙΟΥΝΙΟΣ 19:30
  ΙΟΥΛΙΟΣ 20:00
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19:30
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 19:00
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18:30
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ εως και ΜΑΡΤΙΟΣ 16:30
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18:30

  Πληροφορίες: Τηλ. 2310 219980, Fax 968299

  Σε όλους τους χώρους η είσοδος είναι ελεύθερη.

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης