Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

Το τελευταίο καιρό  γίνονται ολοένα και περισσότερα  περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ανήκει στην ευρύτερη ομάδα παιδικής κακοποίησης.

Με τον όρο «παιδική κακοποίηση» αναφερόμαστε στη βία, την κακή μεταχείριση ή την παραμέληση την οποία βιώνει ένα παιδί ή ένας έφηβος ενώ βρίσκονται  υπό την «προστασία» ενός ατόμου  το οποίο εμπιστεύονται  ή από το οποίο εξαρτώνται  (πχ γονιός, αδελφός, συγγενικά πρόσωπα, κηδεμόνας ή άλλος φροντιστής).

Αναγνωρίζονται  τέσσερις κύριες μορφές  κακοποίησης: η  σωματική, η σεξουαλική, η συναισθηματική και η παραμέληση /έκθεση σε κίνδυνο.

Η σεξουαλική  κακοποίηση  ανηλίκων  περιλαμβάνει  τη συμμετοχή  του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα την οποία δεν κατανοεί πλήρως  και δεν είναι σε θέση να  δώσει συγκατάθεση   με στόχο την σεξουαλική ικανοποίηση  ενός ενήλικα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης  στο πλαίσιο του πενταετούς Εθνικού σχεδίου δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση έχει ορίσει ως Υπεύθυνο υπάλληλο  για θέματα αντιμετώπισης  της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών την Κοινωνική Λειτουργό  κ Άννα Γεωργιάδου η οποία συμμετέχει στο Δίκτυο  εξειδικευμένων στελεχών  σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης  καθώς και στο πλαίσιο της εγγύτητας του πολίτη.

Στόχος είναι η μηδενική ανοχή στην σεξουαλική βία και σε κάθε μορφή βίας έναντι του παιδιού.

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ή έχετε ενδείξεις  ότι κάποιος ενήλικας ασελγεί σε βάρος  ανηλίκου μπορείτε να απευθυνθείτε :

Κα Άννα Γεωργιάδου

Δ/νση: ΜΟΝΑΣΤΗΡΊΟΥ 53-55 4ος όροφος

Ωράρια εξυπηρέτησης πολιτών

8:00- 14:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2313318921   

E mail: a.georgiadou@thessaloniki.gr

 

«Οι άνθρωποι συνήθως ρωτάνε « πως μπορεί ένας άνθρωπος να κακοποιήσει ένα παιδί; ενώ θα έπρεπε να ρωτάνε «πως μπορούν τόσοι άνθρωποι  να μην κάνουν τίποτα για αυτό ;»