Κοινωνικό Παντοπωλείο


Άποροι – Άστεγοι
Υπνωτήριο | Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής | Κέντρο Κοινότητας | Σίτηση | Πρόγραμμα ΤΕΒΑ | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών | Παροχή Δεκατιανού
Κοινωνικό Παντοπωλείο
| Παροχή Συσσιτίου | Κοινωνικό Φαρμακείο


Το “Κοινωνικό Παντοπωλείο” λειτουργεί από 4/4/2017 στο κτήριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, στην οδό Μοναστηρίου 53-55, η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η δομή λειτούργησε μέχρι τις 3 Απριλίου 2017 με την παράταση του διοικητικού μηχανισμού, της προηγούμενης επιχειρησιακής προγραμματικής περιόδου (2007-2013).

Δείτε επίσης:

Τις εκθέσεις πεπραγμένων και τους διαχειριστικούς απολογισμούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου:
– από 1.7.2017 έως 31.12.2017
– από 1.1.2018 έως 30.6.2018


 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργούσε παρόμοιο πρόγραμμα από το 2009. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ε. «Κοινωνικό Παντοπωλείο» από το έτος 2009 μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Αφορούσε την παροχή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ωφελούνταν 400 οικογένειες ετησίως (200 οικογένειες ανά εξάμηνο).
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονταν δύο -2- φορές τον χρόνο. Στους δικαιούχους παρέχονταν «Κάρτα Δικαιούχου» και προμηθεύονταν τρόφιμα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Μοναστηρίου 124), σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, μία φορά την εβδομάδα.

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2310 509075