Κοινωνικό Παντοπωλείο


Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ε. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» από το έτος 2010 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Αφορούσε την παροχή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ωφελούνταν 400 οικογένειες ετησίως (-200- οικογένειες ανά εξάμηνο).
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονταν -2- φορές το χρόνο και στους δικαιούχους παρέχονταν «Κάρτα Δικαιούχου» και προμηθεύονταν τρόφιμα, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην οδό Μοναστηρίου 124, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, μία φορά την εβδομάδα.
Από 1/1/2017 λειτουργεί αντίστοιχα η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page