Κοινωνικό Παντοπωλείο


Άποροι – Άστεγοι
Υπνωτήριο | Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής | Κέντρο Κοινότητας | Σίτηση | Πρόγραμμα ΤΕΒΑ | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών | Παροχή Δεκατιανού
Κοινωνικό Παντοπωλείο
| Παροχή Συσσιτίου | Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ε. «Κοινωνικό Παντοπωλείο» από το έτος μέχρι το πρώτο εξάμηνο του. Αφορούσε την παροχή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ωφελούνταν 400 οικογένειες ετησίως (200 οικογένειες ανά εξάμηνο).
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονταν δύο -2- φορές τον χρόνο. Στους δικαιούχους παρέχονταν «Κάρτα Δικαιούχου» και προμηθεύονταν τρόφιμα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Μοναστηρίου 124), σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, μία φορά την εβδομάδα.

Από 1/1/2017 λειτουργεί αντίστοιχα η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2310 509075

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page