Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο


Μετανάστες | Πρόσφυγες
Φιλοξενείο Προσφύγων Αιτούντων Άσυλο
Διεύθυνση: Άνδρου 1 (περιοχή Τούμπας)


Το Φιλοξενείο Προσφύγων Αιτούντων Άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί δομή που δημιουργήθηκε το 2015 από τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης ως τελικού δικαιούχου και συντονιστή του προγράμματος και εταίρους φορείς —τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Άρσις» και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες–. Είναι μία ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των φιλοξενουμένων.

Η Δομή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας και αποτελείται από 7 αυτόνομα δωμάτια, δυναμικότητας 28 κλινών συνολικά. Τα εγκαίνια του Φιλοξενείου έγιναν Κυριακή στις 17 Μαϊου 2015.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαμονή, διατροφή & παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
Νομική στήριξη
Συμβουλευτική & ψυχοκοινωνική στήριξη
Διερμηνεία
Εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικες
(μαθήματα ελληνικών, εργαστήρια κ.α.) &
εργασιακή συμβουλευτική
Ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση &
παιδαγωγικές δραστηριότητες
Προετοιμασία για την αυτόνομη διαβίωση & την κοινωνική ένταξη
Μετα-παρακολούθηση & στήριξη μετά το τέλος της φιλοξενίας
Δράσεις ευαισθητοποίησης & διασύνδεσης με την κοινότητα
Συμμετοχή εθελοντών

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί
Μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούμενες από τη μητέρα ή
τον πατέρα και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί
Ενήλικες γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2310 920670 & 509040 

filoxenioban

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page