38.6 C
Thessaloniki

Γραφείο Κ.Α.Π.Η
Παπαρρηγοπούλου 7
Τηλ: 2310 519 584

 

Παραρτήματα Κ.Α.Π.Η.
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες ΚΑΠΗ
 • Ιατρική Υπηρεσία ΚΑΠΗ
 • Φιλοσοφία και σκοπός των Κ.Α.Π.Η.

Σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.ΑΠ.Η είναι η πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση προβλημάτων της κοινωνικής και ψυχικής σφαίρας.

Προΐσταται η Κοινωνική Λειτουργός που είναι συντονιστής της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Κ.ΑΠ.Η., η οποία έρχεται σε επαφή με το κοινωνικό του Ιστορικό και να το ενημερώσει για τις υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο.

Εφαρμόζει όλες τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας:

Κοινωνική Εργασία με άτομα: Παρέχει ψυχολογική – συναισθηματική υποστήριξη στα άτομα μέλη του Κ.ΑΠ.Η. για την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων καθώς επίσης και συμβουλευτική κοινωνική εργασία τόσο των ιδίων όσο και του οικογενειακού και κοινωνικού περίγυρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέλη που χρειάζονται περισσότερη προστασία και στήριξη και είναι άτομα που βρίσκονται σε πρόσφατη χηρεία, τα μοναχικά άτομα, επειδή παρουσιάζουν συναισθηματικές στερήσεις και τέλος στους πολύ υπερήλικες επειδή διακατέχονται από το άγχος του θανάτου, παρουσιάζουν φοβίες και ανασφάλειες.

Παρέχει συμβουλευτική και στήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ προκειμένου να αντιμετωπίσουν θέματα που αφορούν την επικοινωνία τους με νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πρόνοια και άλλους φορείς.

Κοινωνική εργασία με ομάδες: Οργανώνει, εμψυχώνει, συντονίζει, βοηθά τις ομάδες ή επιτροπές αυτενέργειας των μελών που λειτουργούν στο Κ.ΑΠ.Η. όπως χορωδίες, αλληλοβοήθειας, καλής λειτουργίας, ψυχαγωγίας, εκδρομών, διαχείρισης κυλικείου.

Σκοπός αυτών των ομάδων είναι η επαναδραστηριοποίηση και κοινωνική επανένταξη των ηλικιωμένων, η καλλιέργεια ειδικών ενδιαφερόντων όπου μέσα από τη δημιουργική απασχόληση δημιουργείται το αίσθημα της ικανοποίησης και προσφοράς, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, η δημιουργία συντροφικότητας και συνεργασίας. Ένα από τα μέσα της πραγματοποίησης των σκοπών και στόχων είναι εμφάνιση μέσα στο χώρο των Κ.ΑΠ.Η., σε δημοτικές, πανελλαδικές εκδηλώσεις άλλων Κ.ΑΠ.Η.

Κοινωνική εργασία με την κοινότητα: Αναπτύσσει δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους τοπικούς παράγοντες της περιοχής και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση και συμμετoχή σε διάφορα πράγματα. Επίσης και με άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς όπως με πολιτιστικούς συλλόγους για προγράμματα λαϊκής παράδοσης, με την Κοινωνική Πρόνοια για προγράμματα κατασκηνώσεων και λουτρών, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για προγράμματα Πυρασφάλειας με τον Ερυθρό Σταυρό για πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών και τηλεσυναγερμού με την Τροχαία για Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής με σχολεία, για προγράμματα Σύνδεσης ηλικιών.

Κοινωνική έρευνα: Είναι έρευνα με επισκέψεις κατ’ οίκον η οποία έγκειται στις ανάγκες των μελών που αφορά την οικογενειακή βοήθεια, οικονομική ενίσχυση, λουτρά και κατασκηνώσεις. Επιλέγει περιπτώσεις και καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας για την οικογενειακή βοηθό.

Η σωστή οργάνωση της κοινωνικής Υπηρεσίας προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τόσο Ζωτικού προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας που απευθύνεται σε μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα του ελληνικού λαού όπως διαμορφώνεται σήμερα η ¨Τρίτη ηλικία¨ στη χώρα μας. Το έργο της Οικογενειακής Βοηθού έρχεται σε συνέχεια του έργου της Κοινωνικής Λειτουργού μετά την ερεύνα που κάνει και τις ανάγκες βοήθειας και εξυπηρέτησης που έχουν τα μοναχικά μέλη του Κ.ΑΠ.Η.

Η οικογενειακή βοηθός έρχεται σε άμεση επαφή με τους ηλικιωμένους, κατ’ οίκον, ιδίως σε άτομα άπορα μη αυτοεξυπηρετούμενα. Πραγματοποιεί διάφορες μικροεξυπηρετήσεις μέσα και έξω από το σπίτι, (προμήθεια φαρμάκων, πληρωμή λογαριασμών). Βοηθάει στη διαμόρφωση του χώρου για την καλύτερη μετακίνηση του μέλους και συμπαραστέκεται ηθικά στα προβλήματα των ηλικιωμένων.

Μέσα στο χώρο του Κ.ΑΠ.Η. εκτός από τις υπηρεσίες της ειδικότητας προσφέρει τη συνεργασία της για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων των μελών του Κ.ΑΠ.Η. καθώς και στην οργάνωση των επιτροπών και ομάδων αυτενέργειας.

Η ιατρική υπηρεσία σκοπό έχει την διατήρηση της ψυχικοσωματικής υγείας του ηλικιωμένου.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της προληπτικής και της εφαρμοσμένης ιατρικής.

Στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης υπάρχουν ιατρεία εξοπλισμένα πλήρως ώστε να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρώτες βοήθειες.

Σε καθημερινή βάση γιατρός παθολόγος εξετάζει τους ασθενείς δίνει τις ανάλογες εξετάσεις και καθορίζει την φαρμακευτική τους αγωγή. Παρακολουθεί την πορεία της υγεία τους και εκδίδει παραπεμπτικά για φυσιοθεραπεία και κατασκηνώσεις. Προτεραιότητα δίνεται σε ανασφάλιστα άτομα και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Απαραίτητη είναι η συνεργασία του γιατρού με την νοσηλεύτρια ή το νοσηλευτή. Παρέχει νοσηλεία μέσα στο ΚΑΠΗ και αν παραστεί ανάγκη και κατ’ οίκον.

Στο ΚΑΠΗ κάνει μέτρηση αρτηριακής πιέσεως, σακχάρου, αίματος και καρδιογραφήματα

Κλείνει ραντεβού σε νοσοκομεία και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Είναι υπεύθυνη για την προμήθεια του φαρμακευτικού υλικού που είναι απαραίτητο για τις πρώτες βοήθειες στα μέλη, είτε στο χώρο του ΚΑΠΗ, είτε έξω από αυτόν σε εκδρομές και εκδηλώσεις.

Εκτός της νοσηλεύτριας ή του νοσηλευτή είναι δυνατή η συνεργασία του γιατρού με τον επισκέπτη υγείας όπως συμβαίνει στο ΚΑΠΗ Β’ Δημ. Δ/τος.

Ο φυσιοθεραπευτής, ύστερα από παραπεμπτικό ιατρού, εφαρμόζει φυσιοθεραπευτική αγωγή στα μέλη του ΚΑΠΗ.

Ο εργοθεραπευτής φροντίζει για την αξιοποίηση και δραστηριοποίηση των μελών για δημιουργική απασχόληση και παραγωγικό έργο, τη βελτίωση και διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και την αξιοποίηση του δυναμικού τους με την λειτουργία ομάδων και άλλων δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων.

Η απασχόληση του ΚΑΠΗ σύμφωνα με την ειδικότητα του ορίζεται στους παρακάτω τομείς:

ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρωτογενής πρόληψη (προγραμματισμός και υλοποίηση)

 • Ενημέρωση σε θέματα υγείας (κάπνισμα, διατροφή, καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κλπ).
 • Δημιουργία ομάδων από μέλη του ΚΑΠΗ που έχουν το ίδιο πρόβλημα υγείας (Σακχαροδιαβητικοί, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, άτομα με αυξημένη χοληστερίνη και τριγλυκερίδια).
 • Συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση.
 • Διανομή διαιτολογίων ανάλογων με τις παθήσεις.
 • Προσωπική επαφή και συζήτηση με μικρές ομάδες μελών, με σκοπό την από κοινού ανεύρεση λύσεων ανάλογα με την πάθηση.
 • Επισκέψεις στο σπίτι για:

– Ψυχολογική υποστήριξη

– Καταγραφή προβλημάτων

– Διαμόρφωση χώρου έτσι ώστε να διευκολύνονται τα ηλικιωμένα άτομα στις μετακινήσεις τους.

Δευτερογενής πρόληψη (Μόνο προγραμματισμός)
Προληπτικές εξετάσεις:

1.              Ακτινολογικό έλεγχο
2.              Καρδιολογικό έλεγχο
3.              Βιοχημικό έλεγχο
4.              Οφθαλμολογικό έλεγχο
5.              Οδοντιατρικό έλεγχο
6.              Τεστ Παπανικολάου – ψηλάφηση μαστού
7.              Έλεγχο αρτηριακής πίεσης
8.              Έλεγχο βάρους

Η πραγματοποίηση των εξετάσεων γίνεται σε συνεργασία με το Ι.Κ.Α. το νοσοκομείο του Αγ. Παύλου, τη κυτταρολογική κλινική του Α.Π.Θ, το κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού.

ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα γίνεται για να καταγραφούν τάσεις, απόψεις, χαρακτηριστικά της νόσου πριν το τέλος κάθε υγειονομικού προγράμματος που εφαρμόζεται στις ομάδες των μελών.

Η έρευνα ολοκληρώνεται με στατιστική ανάλυση για διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι ή προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής πειρθάλψεως και άλλης μορφής ασύλου.

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του Κοινωνικού Συνόλου, η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, καθώς και η έρευνα θεμάτων σχετικών με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη “τρίτη” ηλικία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταβάλλει διαρκώς προσπάθεια για την αναβάθμιση του θεσμού και τη βελτίωση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα Κ.Α.Π.Η., δημιουργώντας έτσι όχι απλά χώρους ψυχαγωγίας και υγειονομικής περίθαλψης, αλλά κυρίως χώρους οικείους και δημιουργικούς, όπου οι ηλικιωμένοι περιβάλλονται από αγάπη, σεβασμό και κατανόηση.

Οι σκοποί των ΚΑΠΗ επιτυγχάνονται με ποικίλες δραστηριότητες που καλύπτουν πολλούς τομείς της καθημερινότητας των ατόμων της τρίτης ηλικίας όπως:

 • Εκδρομές
 • Επιμόρφωση – Διαλέξεις
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία
 • Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού
 • Επιτροπές εργασίας – εκδρομών, κοινωνικής αλληλεγγύης, εκδηλώσεων – που προωθούν τη δραστηριοποίηση των μελών των ΚΑΠΗ
 • Χορευτικό – χορωδίες
 • Συμμετοχή σε κατασκηνώσεις – λουτρά

Τα ΚΑΠΗ διοικούνται από 11μελή Διοικητικά Συμβούλια με πρόεδρο όλων των ΚΑΠΗ τον Δήμαρχο, Αντιπρόεδρο Δημοτικό Σύμβουλο, Γραμματέα Διαμερισματικό Σύμβουλο και 4 λοιπά μέλη δημότες που έχουν ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Για την λειτουργία των Κέντρων και την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους απασχολείται το εξής προσωπικό:

Για την Κοινωνική Υπηρεσία απασχολείται η Κοινωνική Λειτουργός και η Οικογενειακή Βοηθός.
Για την Ιατρική Υπηρεσία απασχολείται ο Γιατρός (Παθολόγος ή Καρδιολόγος) και η Νοσηλεύτρια.
Για την Φυσιοθεραπεία και την Εργοθεραπεία απασχολείται αντίστοιχα ο Φυσιοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς οι ενδιαφερόμενοι που είναι ήδη μέλη στα ΚΑΠΗ και επιθυμούν να συνεχίσουν, ανανεώνουν την εγγραφή τους να είναι από 60 ετών και πάνω και να έχει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

* Εκκαθαριστικό σημείωμα (για το Α.Φ.Μ.)

* Βιβλιάριο υγείας (για το Α.Μ.Κ.Α.)

* Ταυτότητα ή Διαβατήριο

* Ετήσια συνδρομή (5 €)

Πληροφορίες εγγραφής: Παπαρρηγοπούλου 7, 1ος όροφος, τηλ. 2310 519.584, και στα Κ.Α.Π.Η.