Κοινωνικό Φαρμακείο


Δομές Υγείας
Δημοτικά Ιατρεία Τριανδρίας | Δημοτικά Ιατρεία Μοναστηρίου | Κοινωνικό Οδοντιατρείο | Κοινωνικό Φαρμακείο
Διεύθυνση:
Μοναστηρίου 53-55


ΣΥΜΒΟΛΗ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παρα-φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Λειτουργεί στο κτίριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της Μοναστηρίου 53-55 του Δήμου Θεσσαλονίκης και πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα των Α.μεΑ. και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Διαθέτει κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση των προς διάθεση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Αερίζεται και φωτίζεται φυσικά. Έχει κλιματισμό, ψυγείο συνδεδεμένο με γεννήτρια και σύστημα πυρασφάλειας. Συγκεντρώνει φάρμακα και λοιπά είδη φαρμακείου για νοικοκυριά και άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ή/και κοινωνική ασφάλιση (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι).

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ταυτόχρονα, ευαισθητοποιεί τοπικά φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των πολιτών, θα συμβάλλει στη μείωση των φαρμάκων που καταλήγουν στις χωματερές καθώς κάθε ιδιώτης, φαρμακοποιός ή εταιρία μπορούν να δωρίσουν φάρμακα, ακόμα κι αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες λήξης να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2310 509053 & 509020