Επιδόματα – ΑΜΕΑ


Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Βαρειάς Νοητικής Υστέρησης
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας Ανασφαλίστων
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας Ασφαλισμένων Δημοσίου
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Κίνησης
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Τυφλότητας
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)

Επίδομα Ομογενών
(Τηλ. Επικοινωνίας: 23133189-46, 27, 23, 25)