Επιδόματα – ΑΜΕΑ


Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509035)

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509067)

Επίδομα Βαρειάς Νοητικής Υστέρησης
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509050)

Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας Ανασφαλίστων
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509067)

Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας Ασφαλισμένων Δημοσίου
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509067)

Επίδομα Κίνησης
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509067)

Επίδομα Τυφλότητας
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509074)

Επίδομα Ομογενών
(Τηλ. Επικοινωνίας: 2310509071)