26.8 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Κοινωνική Πολιτική Δομές αναπηρίας Δικαιολογητικά ατομικής θέσης Α.μεΑ.

Δικαιολογητικά ατομικής θέσης Α.μεΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

για χορήγηση
μίας (1) ατομικής θέσης στάθμευσης
Α.µεΑ.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑμεΑ_pdf και ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑμεΑ_Word στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Α.µεΑ. που είναι κάτοχος του ∆ελτίου Στάθεμυσης “Α.Μ.Α.” και των οδηγών του οχήµατος όπως αυτοί αναγράφονται στο ∆ελτίο.

2. Πρόσφατη εξουσιοδότηση του Α.µεΑ. (ή του δικαστικού συµπαραστάτη) προς τον αιτούντα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο Στην περίπτωση που το Α.µεΑ. εκπροσωπείται από δικαστικό συµπαραστάτη, θα προσκοµίζεται και η δικαστική απόφαση διορισµού του. Στην περίπτωση που το Α.µεΑ. είναι ανήλικο θα προσκοµίζεται µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Πρωτότυπο Δελτίο Στάθμευσης “Α.Μ.Α.” εν ισχύ από τη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ΚΕΠΑ.

5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται:
i. το ΑµεΑ δεν έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.”.
ii.  το Α.µεΑ. και οι οδηγοί του οχήµατος δεν κατέχουν άλλη θέση στάθµευσης (πχ σε     πυλωτή πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο στάθµευσης) στη Διεύθυνση στην οποία αιτείται ατοµική θέση στάθµευσης.
iii. στο Α.µεΑ. ή σε οποιονδήποτε από τους οδηγούς, δεν έχει παραχωρηθεί ατοµική θέση στάθµευσης, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ iv) δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο άτοµο συγγενικό του Α.µεΑ., που διαµένει κάτω από την ίδια στέγη, ατοµική θέση στάθµευσης.

6. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του Α.µεΑ. µε ένα από τα παρακάτω:
i.  Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 του τρέχοντος οικονοµικού έτους
ii.  Λογαριασµού ΚΩ
iii. Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας το οποίο να έχει κατατεθεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

Εφόσον το Α.µεΑ. διαµένει µε συγγενικό του πρόσωπο και δηλώνει ως µόνιµη κατοικία αυτή του συγγενούς, θα πρέπει:
α. να το δηλώσουν υπεύθυνα και οι δύο και
β. ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας να προσκοµιστεί από το συγγενή.

7. Εφόσον η αίτηση αφορά παραχώρηση ειδικής θέσης στάθµευσης στην περιοχή που εργάζεται το Α.µεΑ., σε αντικατάσταση των αναφερόµενων στο πεδίο (στ) δικαιολογητικών, θα υποβάλλεται:
i.  Εφόσον είναι µισθωτός: βεβαίωση του εργοδότη και αντίγραφο τελευταίας µισθοδοσίας
ii. Εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελµατίας: βεβαίωση για την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελµατικής έδρας µε πρόσφατη “Βεβαίωση Αντικειµένου Εργασιών” από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑμεΑ