Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας


Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους
Πληροφορίες:
Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 10, 3ος όροφος (Συμβουλευτικό Κέντρο)
Περιοχή Λαχανόκηπων

Στόχος είναι η παροχή ασφαλούς διαμονής στις γυναίκες θύματα βίας και των παιδιών τους. Παρέχεται στις γυναίκες που φιλοξενούνται και στα παιδιά τους, στέγη, προστασία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη με σκοπό την αυτονομία τους. Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε φορείς που έχουν σχέση με την απασχόληση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση, όπως επίσης και στους φορείς υγείας και πρόνοιας.

Από τις 1/12/2015 ο Ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5000675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2310 528984
SOS 15900

Ο Ξενώνας παρέχει δυνατότητα φιλοξενίας 20 γυναικών και των παιδιών τους. Λειτουργούσε μέχρι τις 1/12/2015 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» και με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page