Χρήσιμα

Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών Ιστοτόπων ή πηγών, δεν προσυπογράφει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων εξωτερικών Ιστοτόπων ή πηγών, και δεν ευθύνεται ούτε ασκεί έλεγχο στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (εάν υπάρχει) των χειριστών εξωτερικών Ιστοτόπων. Επίσης δεν ευθύνεται για σφάλματα, ή κακή λειτουργία των εξωτερικών αυτών ιστοτόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Δείτε αναλυτικά τους όρους χρήσης

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page