Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου


Online workshop για ανακύκλωση πλαστικού από τους Plasticpreneur

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Horizon 2020” και του έργου “PopMachina” οι εργασίες στις εγκαταστάσεις του circular makerspace στο ΟΚ!Thess πλησιάζουν προς το τέλος τους, και οι SKG Makers περιμένουμε να σας υποδεχτούμε, να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά, και να ξεκινήσουμε τις δημιουργικές μας δράσεις. Λίγο πριν τα πούμε από κοντά λοιπόν, επιστρέφουμε με ένα
Read More

Ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη μείωση των εκπομπών CO2 που οφείλονται στην κινητικότητα, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2050 CliMobCity)

Η Θεσσαλονίκη, ως μία από πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, μαζί με τις Αλμερία (Ισπανία), Μπιντκότζ (Πολωνία), Λειψία (Γερμανία), Πλύμουθ (Ηνωμένο Βασίλειο), συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο έργο “2050 Climate-friendly Mobility in Cities” (2050CliMobCity, https://www.interregeurope.eu/2050climobcity/), του οποίου στόχος είναι η μείωση του CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που εκπέμπονται από αυτοκίνητα, φορτηγά και άλλα οχήματα στην πόλη,
Read More

Ενέργειες προώθησης της ηλεκτροκίνησης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού του σχεδιασμού και της στρατηγικής αστικής ανθεκτικότητας που έχει εκπονήσει, προχώρησε στην υπογραφή τριών συμβάσεων για την προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα, ο Δήμος θα προμηθευτεί δύο (2) ηλεκτροκίνητα επιβατηγά οχήματα, συνολικής αξίας 63.488,00 €, τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και
Read More

Ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2050 CliMobCity)

Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν φιλόδοξους, μακροπρόθεσμους στόχους για μείωση των εκπομπών του CO2, που οφείλονται στην κινητικότητα. Το έργο “2050 CliMobCity” σημειώνει πρόοδο, εξετάζοντας ποια πακέτα μέτρων (πολιτικές επιλογές) μπορούν να μειώσουν επαρκώς τις εκπομπές του άνθρακα, με ένα αποδοτικό χωρικά τρόπο. Η Θεσσαλονίκη ως μία από τις πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, μαζί με τις Αλμερία
Read More

Διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου MOMENTUM

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility), το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με σύγχρονα θέματα κινητικότητας. Το σεμινάριο (webinar) διοργανώνεται στις 4/3/2021 και η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και το πώς μπορείτε να
Read More

MOMENTUM – 4th Consortium Meeting

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα). Ο στόχος του MOMENTUM είναι να αναπτύξει μια σειρά από μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, κυκλοφοριακά μοντέλα και εργαλεία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων τα οποία θα έχουν ενσωματωμένες τις νέες λύσεις βιώσιμης
Read More