Η Θεσσαλονίκη στις πέντε πόλεις που μπορούν να δημιουργήσουν κινητικότητα φιλική προς το περιβάλλον και το κλίμα

Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, μαζί με τις Almeria (Ισπανία), Bydgoszcz (Πολωνία), Leipzig (Γερμανία), Plymouth (Ηνωμένο Βασίλειο), στην οποία θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του χρηματοδοτούμενου έργου “2050 Climate-friendly Mobility in Cities” (2050CliMobCity) https://www.interregeurope.eu/2050climobcity/), με μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μέσα από τις αστικές μετακινήσεις και τη
Read More

1η Ημερίδα του έργου “LIFE ASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies”

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο “LIFE ASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies” (Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, της ΕΕ.  Το έργο LIFE ASTI επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της Αστικής
Read More

LIFE SMART IN’AIR – 1ο Δελτίο Τύπου

Το έργο LIFE SMART IN‘AIR συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και η αποστολή του είναι η μείωση του αντίκτυπου των ρύπων στο περιβάλλον και την υγεία.  Το έργο έχει διάρκεια 4 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 4 εκ. €, περίπου. Η χρηματοδότησή του γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE, το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες υπέρ του περιβάλλοντος και του κλίματος.
Read More