27.9 C
Thessaloniki

Πρόγραμμα:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»
Τίτλος Πράξης (Αγγλικά) :
Restoration of Kriezotou Preserved School
Τίτλος Πράξης :
Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου
Προϋπολογισμός:
2.074.633,17 €
Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου:
2.008.501 €
Ίδιοι πόροι ΔΘ:
66.132,17 €
Ημερομηνία έναρξης:
21/10/2020
Ημερομηνία λήξης:
21/10/2022
Σύντομη Περιγραφή Έργου:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της μορφής του διατηρητέου κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις της στατικής αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού του, τις εργασίες βελτίωσης του εδάφους στο οποίο εδράζεται και τις ηλεκτροµηχανολογικές παρεμβάσεις, καθώς και η προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές.
Λοιπές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/)

Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόγραμμα:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Τίτλος Πράξης:
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΥ στην οδό Σκεπαστού 10
Σύντομος τίτλος:
Κτίριο Σκεπαστού
Συνολικός προϋπολογισμός:
37.690,85 €,
Προϋπολογισμός ΔΘ:
37.690,85 €
Ημερομηνία έναρξης:
1/11/2020
Ημερομηνία λήξης:
1/11/2021
Χρηματοδότηση:
Πράσινο Ταμείο (100%)
Σύντομη Περιγραφή Έργου:
Ο Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων έχει ως αντικείμενο τη «Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος Χρυσικού στην οδό Σκεπαστού 10» και στοχεύει στην κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου για την εξυπηρέτηση κοινωφελών χρήσεων σε ακίνητο που κληροδοτήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Λοιπές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/)

Πράσινο Ταμείο
όγραμμα: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»
Τίτλος Πράξης: Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης (Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Θεσσαλονίκης)
Προϋπολογισμός: 74.400,00 €
Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου: 74.400,00 €
Ίδιοι πόροι ΔΘ:
Ημερομηνία έναρξης: 23/12/2020
Ημερομηνία λήξης:
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) για το Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α’ / 23.07.2020) «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/05.10.2020 (ΦΕΚ 4380 Β’ / 05.10.2020).
Λοιπές πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/)
Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Ελευθερίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.293.101,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΈΤΟΥΣ-2018» / ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του Πράσινου Ταμείου.

Αντικείμενο του έργου, είναι η πρότυπη βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας μέσω σύγχρονων αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων μετά την απομάκρυνση του υπάρχοντος χώρου στάθμευσης. Η υλοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης κρίνεται απαραίτητη, καθώς στοχεύει στην αναβάθμιση της περιοχής με παραμέτρους αφενός την θετική επίδραση στους περιβαλλοντικούς δείκτες του κέντρου της πόλης και αφετέρου την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορικής μνήμης της πλατείας  και την απόδοση της στους κατοίκους της πόλης ως χώρου περιπάτου και αναψυχής.

Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021-2022».

Χρηματοδότηση από πόρους του Πράσινου Ταμείου και Λοιπές Πηγές.

Τίτλος Έργου (EL): Αποκατάσταση, στατική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέου σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5
Τίτλος Έργου (EN): Restoration, static reinforcement, and energy upgrade of the preserved school complex at 5 Iktinou Street.
Κωδικός πρόσκλησης: 4410/22-6-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ)
Απόφαση Ένταξης 247.2.3/5-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΚΜ46Ψ844-ΝΔΡ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS):
Προϋπολογισμός (ΔΘ): 6.815.250,35 €
Ημερομηνία έναρξης: 22/6/2021
Ημερομηνία λήξης
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και

Αρχιτεκτονικών Μελετών

Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της μορφής του διατηρητέου κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις της στατικής αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού του, τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και τις ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις καθώς και η προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές. Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να διαφυλαχθεί η πολιτιστική κληρονομιά και να αποκατασταθούν οι αρχιτεκτονικές αξίες των κτηρίων που συγκροτούν το εν λόγω κτηριακό συγκρότημα με την ταυτόχρονη στατική, ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική τους αναβάθμιση.
Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Χρηματοδότηση από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Τίτλος Έργου (EL): «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»
Τίτλος Έργου (EN):  
Κωδικός πρόσκλησης: 4448/20-6-2022 (ΑΔΑ:6ΣΠ046Ψ844-64Ν)
Απόφαση Ένταξης 241.3.2/22-6-2022 (ΑΔΑ:ΡΡΚΟ46Ψ844-4ΛΝ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS):
Προϋπολογισμός (ΔΘ): 74.400,00 €
Ημερομηνία έναρξης: 22/6/2022
Ημερομηνία λήξης
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Τοπογραφίας Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι..
Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022».

Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου. Οικονομική Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας των πόλεων για την Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030»

Τίτλος Έργου (EL): Υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης – Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων
Τίτλος Έργου (EN): Supporting the Municipality of Thessaloniki in the Preparations of the Climate City Contract – Mission “Climate-Neutral and Smart Cities”
Κωδικός πρόσκλησης:
Απόφαση Χρηματοδότησης 240.3.2 ΟΕ/2022 (6ΔΨΩ46Ψ844-1Ψ0)
Προϋπολογισμός (ΔΘ): 80.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης: 15/12/2022
Ημερομηνία λήξης 14/12/2023
Υπηρεσία υλοποίησης: Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέβαλλε υποψηφιότητα και εν συνεχεία επιλέχθηκε να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» (100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030).

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SDG’s), καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050, για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.

Σκοπός της Αποστολής είναι οι 100 τελικά επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακας. Τα κύρια κριτήρια για την επιλογή των πόλεων ήταν η φιλοδοξία, η δέσμευση, η ικανότητα και η συμμετοχή των πολιτών και μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διαφορές στα επίπεδα ετοιμότητας των πόλεων. Επισημαίνουμε ότι τα οφέλη των πόλεων που έχουν επιλεγούν από την Αποστολή θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά κ.α.). Οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής και θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding). Επιπλέον, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα υλοποιηθούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος του ΔΘ είναι να φτάσει στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και έτσι να λειτουργήσει ως πρότυπος κόμβος καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακας.

Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022»
Τίτλος Πράξης (EL): «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Δήμου Θεσσαλονίκης»
Τίτλος Πράξης (EN): «Urban Accessibility Plan of the Municipality of Thessaloniki. »
Ποσό χρηματοδότησης: 124.000,00 €
Απόφαση ένταξης: 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το έργο αφορά την εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον, που αφορούν σε υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. και την πρόσβαση σε δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή/και κοινωφελείς χρήσεις.
Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, ενώ η υποχρέωσή του απορρέει από το ΦΕΚ Β’/533/30.11.2021 «Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887: Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για έργα διαμόρφωσης ή ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών / πεζοδρόμων / πεζοδρομίων / νησίδων, χώρων πρασίνου / αλσών, στάσεων / αποβαθρών κ.λπ.) ή των υπαίθριων ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων ως κάτωθι:

  • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ / ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΠΛΑΤΕΙΕΣ
  • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
  • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ
  • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΑΛΣΗ
  • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  • ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας