Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”


Ανέγερση τριθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13
Ανέγερση τριθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13

ο 21ο 3/θ νηπιαγωγείο δυναμικότητας 75 νηπίων, προβλέπεται να κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 1426,74 τ.μ. που βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δ.Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οδών Λαχανά, Ιωαννίνων, Κιλκισίου και Παπάφη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας που ενέκρινε το κτιριολογικό του πρόγραμμα (Αρ. Πρωτ. : 197523/Α2 /18-11-2016 ) είναι ισόγειο, με εμβαδόν δόμησης ωφέλιμων χώρων : 485,87 τ.μ. (και επιπλέον ημιυπαίθριων χώρων εμβαδού 51,66 τ.μ.) και προσβάσιμο σε όλους αδιακρίτως (νήπια/ΑμεΑ/ΑΜΚ) από την οδό Λαχανά αρ.13 .

Στεγάζει τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας με νότιο προσανατολισμό και άμεση επαφή με την αυλή που επίσης αναπτύσσεται ισόγεια, συνολικού εμβαδού 889,21 τ.μ., η οποία στρώνεται με χλοοτάπητα (396,23 τ.μ.) και χυτό δάπεδο ασφαλείας , ενώ σε ένα τμήμα της στεγάζεται με πέργκολα προκειμένου να προσφέρει παιχνίδι προφυλαγμένο από τον ήλιο.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτιρίου εξασφαλίζεται επιπλέον με τη χωροθέτηση των βοηθητικών λειτουργιών στο βορρά, με πρόβλεψη διαμπερή και κατακόρυφου αερισμού και επαρκούς φυσικού φωτισμού ( 6 κουπόλες φωτισμού /αερισμού προβλέπονται στο δώμα), επαρκή ηλιοπροστασία με κατάλληλο σκιασμό, φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου, και θερμοπρόσοψη.

Το υπόγειο του κτιρίου βρίσκεται κάτω από τμήμα του ισογείου. Συνολικά καλύπτει 138.80 τ.μ. και στεγάζει μόνο τις απαραίτητες βοηθητικές λειτουργίες (λεβητοστάσιο κλπ.).

Μελέτη για την αντισεισμική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1
Μελέτη για την αντισεισμική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1
Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Μελέτη για την αντισεισμική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1
Τίτλος Πράξης (EN): Study for seismic reinforcement and energy upgrading of the Mazaraki Str 1 School complex
Ποσό χρηματοδότησης: 148.800,00
Ημερομηνία ένταξης: 28/04/2021
Απόφαση ένταξης: 59 / 28-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΩΠ46ΜΤΛ6-ΤΑΤ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση της μελέτης και του τεχνικού έργου αντισεισμικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Μαζαράκη 1, που ανήκει στις περιπτώσεις σχολικών συγκροτημάτων για τις οποίες, όπως καταδείχτηκε από τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο, απαιτούνται άμεσες ενέργειες.
Επίσης, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με τη συνεργασία αρμόδιων επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών, διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό.
Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Το σχολικό συγκρότημα της οδού Μαζαράκη για το σχολικό έτος 2020 – 2021 φιλοξενεί περί τους 250 μαθητές και 43 εκπαιδευτικούς. Γενικά, η εκτίμηση του επιπέδου ασφάλειας που παρέχουν τα κτίρια που στεγάζουν σχολεία έχει μεγάλη κοινωνική σημασία. Για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει περί τους 300 μαθητές και εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχει ιδιαίτερη σημασία η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας μέσω της υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων.
Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): Digital promotion, utilization of the newest intangible and tangible cultural heritage of the Municipality of Thessaloniki
Ποσό χρηματοδότησης: 458.800,00
Ημερομηνία ένταξης: 28/04/2021
Απόφαση ένταξης: 4025 / 28-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΟ46ΜΤΛ6-ΡΚΝ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η ψηφιακή διαχείριση και ανάδειξη της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πινακοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης θα συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και γενικότερα της χώρας.

Με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών VR & AR θα οπτικοποιηθεί μεγάλο μέρος του ψηφιακού περιεχομένου για το ευρύ κοινό καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του έργου είναι η προστασία, ανάδειξη και προβολή του σύγχρονου πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων και νέων τρόπων προσέγγιση του πολιτιστικού αγαθού. Τα τεκμήρια αυτά αποτελούν πολύτιμο πολιτιστικό υλικό της εθνικής μας κληρονομιάς που συμβάλλει στην προβολή του νεοελληνικού πολιτισμού, απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη διδασκαλία κυρίως των ανθρωπιστικών και όχι μόνο επιστημών.

Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση της Ελλάδας, ως έναν από τους σπουδαιότερους διαχειριστές και διαθέτες ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, φιλόλογοι και έμμεσα ωφελούμενοι το σύνολο του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και μορφωτικά ιδρύματα, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, πνευματικά ιδρύματα.

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ 2019
Τίτλος Πράξης (EN): Maintenance of municipal school buildings in municipal communities Thessaloniki Municipality 2019
Ποσό χρηματοδότησης: 2.213.922,30 €
Απόφαση ένταξης: 61/30-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ε246ΜΤΛ6-ΙΒΦ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης  στα σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους αυτών.

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν τα σχολικά κτίρια όπως αυτές  αναφέρονται  γενικά στα τεύχη της μελέτης που συνοδεύουν την Διακήρυξη και περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης οικοδομικού χαρακτήρα, όπως είναι η εξωτερική και εσωτερική βαφή, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η μόνωση, η ανακατασκευή τουαλετών, η αποκατάσταση επίστρωσης δαπέδων κ.ά.

Επιγραμματικά οι εργασίες αφορούν

·         Την αποκατάσταση επιχρισμάτων- εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς σχολικών κτιρίων  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

·         Την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων παλαιού τύπου(από αλουμίνιο ΑΤ, σίδηρο και ξύλο) με μονό υαλοπίνακα σε σχολικά κτίρια  του Δήμου Θεσσαλονίκης με προτεραιότητα τα παράθυρα των αιθουσών, με νέα αλουμινίου με θερμοδιακοπή βαρέως τύπου, ηλεκτροστατικής βαφής σε αποχρώσεις RAL επιλογής της Υπηρεσίας και διπλούς θερμοηχομονωτικούς ενεργειακούς και ασφαλείας υαλοπίνακες όπου απαιτείται.

·      Επισκευή  ή ανακαίνιση των τουαλετών, W.C.

·      Αποκατάσταση μόνωσης δώματος των κτιρίων  ή εξωτερικών στεγάστρων στην αυλή με αποκατάσταση κεραμοσκεπής. Τέλος γίνονται και εργασίες αύλειου χώρου

Η Πράξη χωρίζεται σε δύο διακριτές συμβάσεις έργου (υποέργα):

1)    Εργασίες συντήρησης σε τριάντα δύο (32) σχολικά κτήρια σε τρεις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) και για την ακρίβεια 16 σχολεία στην Ά Δ.Ε., 9 σχολεία στην ΄Β Δ.Ε. και 7 σχολεία  στην ΄Γ Δ.Ε. Συνολικά συντηρούνται 85.200 τμ σχολικών κτιρίων και 17.320 τμ αύλειου χώρου

2)    Εργασίες συντήρησης σε είκοσι ένα σχολικά κτήρια στην Έ Δημοτική Ενότητα.. Αφορά την συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων στην Ε’ δημοτική κοινότητα και συνολικά συντηρούνται 30.703,55 τμ σχολικών κτιρίων και 13.964,84 τμ αυλειου χώρου

Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Αντικείμενο της Πράξης είναι η επισκευή και η συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων στις Ά (κέντρο πόλης), ΄Β (περιοχή Ξηροκρήνης), ΄Γ (Άνω Πόλη) και Έ Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών κυρίως οικοδομικού χαρακτήρα, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης όπως εξωτερική και εσωτερική βαφή, μόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακατασκευή τουαλετών, αποκατάσταση επίστρωσης δαπέδων, βελτίωση αύλειων χώρων κ.α. οι οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση ποιότητας του περιβάλλοντος εκπαίδευσης των μαθητών 53 σχολείων. Συνολικά θα συντηρηθούν 115.903 τμ κτιρίων και 31.284 τμ σχολικών αυλών.