Δήμος Θεσσαλονίκης – Apps


Βρείτε τις εφαρμογές-υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Κατεβάστε την εφαρμογή IMCityThess για φορητές συσκευές

Google play logo
App Store

Κατεβάστε την εφαρμογή Δήμος Θεσσαλονίκης GIS για φορητές συσκευές

Υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών
Google play logo
App Store

Κατεβάστε την εφαρμογή ParkPal – Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Thesi
Google play logo
App Store

Κατεβάστε την εφαρμογή lifeASTI για το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας

Google play logo
App Store