27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΗλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία), για την προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανών...

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία), για την προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανών γραφείου, Μηχανημάτων Κλιματισμού και Ηχητικών Συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π. δ. 153.585,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία), για την προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανών γραφείου, Μηχανημάτων Κλιματισμού και Ηχητικών Συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 153.585,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 10-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00π.μ. μέχρι την 04-08-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 10-08-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. έως 11.00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. των ειδών (α/α) του συνημμένου ενδεικτικού προϋπολογισμού, ισχύος δεκατριών (13) μηνών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Κ. Ασβεστά, τηλ. 231331 7537 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά διεύθυνση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ