29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΗλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εισροών–εκροών και...

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εισροών–εκροών και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 108.584,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 08/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 108.584,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 23/5/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00π.μ. μέχρι την 15/6/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ..
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 21/6/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με σχετικές προμήθειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α ισχύος δέκα (10) μηνών.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Aλ.Αθανασοπούλου τηλ. 231331 7534 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ