Εργασίες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο Δημοτικό οικόπεδο στην οδό Μιχαηλίδη – Ποζέλι

18 Ιουνίου 2020 - 10:04

Σε συνέχεια των εργασιών, λόγω της αντιπυρικής περιόδου, το συνεργείο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας προέβη στην κοπή της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης στο Δημοτικό οικόπεδο στην οδό Μιχαηλίδη – Ποζέλι.

X