23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΕπαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών...

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα είδη α) Φορτωτής – Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (85hp τουλάχιστον) όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Μηχανημάτων Έργου με Α/Α 3 και β) Όχημα μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων οδοποιίας (φρέζα, οδοστρωτήρα, finisher) με συρόμενη πλατφόρμα (χαμηλή, τύπου jumbo με ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό), όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Μεταφορικών Μέσων με Α/Α 2, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 15.532,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 91/2015

Έχοντας υπόψιν τις 420/15-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΠΚ8ΩΡ5-7ΞΖ) και 523/28-03-2016 (ΩΒ3ΞΩΡ5-ΑΜ9) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες επικυρώθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23203+19232/06-04-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα είδη α) Φορτωτής – Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (85hp τουλάχιστον) όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Μηχανημάτων Έργου με Α/Α 3 και β) Όχημα μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων οδοποιίας (φρέζα, οδοστρωτήρα, finisher) με συρόμενη πλατφόρμα (χαμηλή, τύπου jumbo με ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό), όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Μεταφορικών Μέσων με Α/Α 2, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 15.532,44€,, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 23/05/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 10/06/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ..
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 16/06/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00π.μ. έως 12:00π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με σχετικές προμήθειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης (7) ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος Φίλιππος Κουτσοκώστας, τηλ. 231331 7533 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο