27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων του Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ του συμφωνητικού.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (7.544,36 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Καθαρό ποσό: 6.219,00€ + 1.127,76€ Φ.Π.Α. 24% + 197,60€ Φ.Π.Α. 13%) ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € άνευ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € άνευ ΦΠΑ
1 Κλουβιά μεταφοράς πλαστικά για σκύλους, διαστάσεων: 1χ67χ75 10τεμ. 170,00/τεμ. 1.700,00
2 Κλουβιά μεταφοράς για σκύλους πλαστικά με ρόδες, διαστάσεων: 81χ56χ59 10τεμ. 95,00/τεμ 950,00
3 Παγίδα σύλληψης γάτας, μεταλλικής κατασκευής, διαστάσεων 100χ28χ28 cm 6τεμ. 120,00/τεμ. 720,00
4 Αυτόματη ποτίστρα, σιδερένια με φλοτέρ για σκύλους 8 τεμ. 15,00/τεμ. 120,00
5 Οδηγός  κορδόνι απλό (120cm χ130 cm) 10τεμ. 7,00/τεμ 70,00
6 Οδηγός δερμάτινος (180cm χ 210 cm)   5τεμ. 17,00/τεμ 85,00
7

Μπόγιας μεγάλων σκύλων 150cm

3 τεμ. 195,00/τεμ 585,00
8 Γάντια προστασίας 2 τεμ. 17,00/τεμ 34,00
9 Φορητός αναγνώστης (σκάνερ) ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων 3 τεμ. 145,00/τεμ 435,00
10 Κονσέρβα διατροφής  σκύλου, με κομμάτια κρέατος με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτείνη 7,5%,  λιπ. 5% συσκευασίας 400 gr  400τεμ. 0,60/τεμ. 240,00
11 Κροκέτες διατροφής συντήρησης σκύλου με 22% πρωτεϊνη, 8% λιπαρά  800κιλά 0,90/κιλό 720,00
12 Κροκέτα διατροφής συντήρησης γάτας με 30% πρωτείνη, 10% λιπαρά 400κιλά 1,40/κιλό 560,00
Μερικό σύνολο ειδών με Α/Α 1 έως και 9 άνευ ΦΠΑ: 4.699,00
  ΦΠΑ ειδών με Α/Α 1 έως και 9 (24%): 1.127,76
Μερικό σύνολο ειδών με Α/Α 10 έως και 12 άνευ ΦΠΑ: 1.520,00
  ΦΠΑ ειδών με Α/Α 10 έως και 12 (13%): 197,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.544,36

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109 1Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλέκα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ