23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕπαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών καρεκλών...

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών καρεκλών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, π.δ. 1.354,08€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για την προμήθεια πλαστικών καρεκλών για την κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, π.δ. 1.354,08€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια πλαστικών καρεκλών για την κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και οκτώ λεπτών (1.354,08€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 1.092,00€ + Φ.Π.Α. 24% 262,08€) ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (CPV:39112000-0 Καρέκλες)

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

Προμήθεια πλαστικών καρεκλών Kreta, με μπράτσα, σε διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 56x55x79 cm στοιβαζόμενη και σε απόχρωσεις: γαλάζια, lime, ανθρακί και γκρι ανοιχτό. Βάρος προϊόντος : 2.40 kg.  

Τεμ.

105

10,40€

1.092,00€

      Φ.Π.Α. 24% 262,08€
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

1.354,08

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 22/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ελισ. Λειβαδά τηλ. 2313 31 7537.
Λόγω ότι το ποσό είναι κάτω των 2.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ), δεν απαιτούνται δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού (ποινικό μητρώο κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 9 & 15 του Ν.4497/2017
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Ενότητας Τριανδρίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σ. Συμεωνίδου τηλ: 2313 31 8563, e-mail: s.simeonidou@thessaloniki.gr.

              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
     ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
                   ΠΟΛΙΤΩΝ

       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                   ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ