25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕπαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την ασφάλιση χειριστών του...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ασφάλιση χειριστών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΣμηΕΑ (DRONE)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΣμηΕΑ (DRONE) για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης ασφάλισης της γενικής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα έως 26/08/2020, ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου συμφωνητικού ασφάλισης, συνολικού π.δ. 500,00 € (μη επιβαρυνόμενης με Φ.Π.Α.), ως κάτωθι:

Εργασία ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(με επιβαρύνσεις συμβολαίου)

Ασφάλιση drone με καλυπτόμενα ποσά, έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000 500 €

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι εντός ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι την 18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Σοφία Γιουβανέλλη, τηλ. 2313317511.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης των ανωτέρω δικαιολογητικών λόγω της καραντίνας για τον covid-19 θα πρέπει να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και να κατατεθεί υπογεγραμμένη με την προσφορά. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν, ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της δαπάνης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

Ε. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Μ. ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή και τον Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ