24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΕπανάληψη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 45.487 διατακτικών...

Επανάληψη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 45.487 διατακτικών σίτισης, ειδών προσωπικής υγιεινής και ειδών καθαριότητας σπιτιού, προϋπολογισμού δαπάνης 440.960,00€ με το Φ.Π.Α.

Επανάληψη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 45.487 διατακτικών σίτισης,ειδών προσωπικής υγιεινής και ειδών καθαριότητας σπιτιού, στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. GRC01/2016/0000000064/000 συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45.487 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ, ΤΥΡΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ) ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10,00€ ΚΑΙ 5,00€ ΕΚΑΣΤΗ»

για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. GRC01/2016/0000000064/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 440.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Κ.Α. 6473.09.01 – Υπηρεσία 15

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
10-8-2016 12-8-2016
Ημέρα Παρασκευή
Ώρα : 12.00 π.μ.
19-8-2016
Ημέρα Παρασκευή
Ώρα : 15.00 μ.μ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανάληψη της απευθείας ανάθεσης που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 45.487 διατακτικών σίτισης (τροφίμων, κρέατος, τυριών, ειδών παντοπωλείου, ειδών μαναβικής) ειδών προσωπικής υγιεινής και ειδών καθαριότητας σπιτιού (42.705 Διατακτικών ονομαστικής αξίας των 10,00€ και 2.782 Διατακτικών ονομαστικής αξίας των 5,00€ έκαστη)» συνολικού προϋπολογισμού 440.960,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τo υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί του προϋπολογιζόμενου ποσού. Η αναγραφή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ.) 0,01%. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)» στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. GRC01/2016/0000000064/000 συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Είδος Διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τo υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί του προϋπολογιζόμενου ποσού. για την προμήθεια των διατακτικών Η αναγραφή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία(π.χ.) 0,01%. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31/12/2016 από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησής της και με την δυνατότητα παράτασης της σύμβασης εφόσον υπάρχει συμβατικό υπόλοιπο και εφόσον επίσης δοθεί παράταση – συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
Υποβολή προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών .Δε γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους είδη
Διενέργεια της απευθείας ανάθεσης: Η απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση και στο υπ΄αριθ. GRC01/2016/0000000064/000 σύμφωνο μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 10/8/2016
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 25-8-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή: Τον ανάδοχο βαρύνουν η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), ο αναλογών φόρος εισοδήματος, κάθε νόμιμη κράτηση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών. Ο Φ.Π.Α. και η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους, των ενδεικτικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας από την αρμόδια υπάλληλο, Αικατερίνη Βοσδίκη, τηλ. 2310509006.
Οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για τα στοιχεία της προμήθειας (Ειδικούς όρους-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδ/κό Προϋπολογισμό-Υπόδειγμα Προσφοράς), κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο