15.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για "Τριετή έλεγχο, καθαρισμό, απόφραξη, συντήρηση, συλλογή, διαχείριση, παράδοση...

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για “Τριετή έλεγχο, καθαρισμό, απόφραξη, συντήρηση, συλλογή, διαχείριση, παράδοση επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων των Αντλιοστασίων, Μηχανοστασίων, Φρεατίων, Αποχετευτικών δικτύων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων και χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, προϋπολογισμού δαπάνης 74.200,36 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για τον «Τριετή έλεγχο, καθαρισμό, απόφραξη, συντήρηση, συλλογή, διαχείριση, παράδοση επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων των Αντλιοστασίων, Μηχανοστασίων, Φρεατίων, Αποχετευτικών δικτύων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων και χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 74.200,36 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με cpv : 90640000-5 (Υπηρεσίες Καθαρισμού και Εκκένωσης Φρεατίων Υπονόμων), σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. …640……./ ……..21-07-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, Κτίριο Α2 Αίθουσα Νερού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ……641……./…21…-…07…-2021 (ΑΔΑ : ….96Φ0ΩΡ5-5Λ7……….) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις …23…..-…08….-2021 ημέρα ..Δευτέρα…………, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Οι προσφορές αποστέλλονται για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης :

– είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης Βασ.Γεωργίου Α΄ 1 Τ.Κ. 54636 (Τμήμα Προμηθειών, ΚΤΙΡΙΟ Β, 1ος όροφος, Γραφείο 109/1Β, αρμόδια υπάλληλος : Ε.Λειβαδά)
– είτε (β) με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών (Κεντρικό Δημαρχείο, ΚΤΙΡΙΟ Β, 1ος όροφος, γραφείο 109 1/Β). Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου της προσφοράς από την ανωτέρω Γραμματεία.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109 1 Β΄ του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών (υπάλληλος : Ε. Λειβαδά, τηλ. : 2313 31 7537).
Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την αρμόδια Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (υπάλληλος : Ε.Μάμμος, τηλ. : 2313 31 8446).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ/Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ