23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια αποτρεπτικών εμποδίων και κιγκλιδωμάτων

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια αποτρεπτικών εμποδίων και κιγκλιδωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια αποτρεπτικών εμποδίων και κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 73.000,00€ με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης: Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια  Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων π.δ. 73.000,00€ με Φ.Π.Α.,  για τις ανάγκες της  Διεύθυνσης:   Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης  Β. Γεωργίου Α΄ 1 την 08/10/2015 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.μ.  και ώρα λήξης 10:00 π.μ.

Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την υπηρεσία εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο των ειδών,  ισχύος 10 (δέκα) μηνών. Η αξία της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.186,99€ (χιλίων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών).

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν  νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011) 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από τη Διεύθυνση  Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων   – Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης  στο  τηλ.  231331 8341 Κο. Βασ. Μπάγα. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος  όροφος, γραφείο 109Β, τηλ.  231331 7533,  αρμόδιος  υπάλληλος  Φιλ. Κουτσοκώστας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία του διαγωνισμού κάντε κλικ ε δ ώ

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ