36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, π.δ. 14.782,34 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην προμήθεια Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού π.δ. 14.782,34 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης Β. Γεωργίου Α΄ 1 την 26/11/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., οι κρατήσεις 1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011).
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από τη Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων στο τηλ. 2313 318447 κ. Ε. Μάμμο.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 2313 317545 αρμόδια υπάλληλος Ουρ. Κατσίκα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ