ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 Ιανουαρίου 2022 - 8:35

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ενημερώνουν τους δημότες για τη «Διατροφή και Υγεία».
Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την υγιεινή διατροφή,
– Εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές για ενήλικες, παιδιά, εγκύους.
– Εκτίμηση χοληστερίνης και διατροφικές συστάσεις.
– Συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή με βάση τη διατροφική πυραμίδα.

X