16 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη...

Διακήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 5/2021

της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν  σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια ,φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 07/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.

Σαν κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (45.800,00€). Το ποσό του ετήσιου μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα προσαυξάνεται σε ποσοστό 2% ετησίως . Η διάρκεια της εκμίσθωσης είναι δωδεκαετής (12ετής) και αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού αλλιώς από την επομένη της εκπνοής του 10ήμερου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου για όλα τα έτη της εκμίσθωσης) τόσο για τον συμμετέχοντα όσο και για τον εγγυητή αυτού , ορίζεται το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (54.960,00) για τον καθένα χωριστά και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 106 στο κτίριο Α΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου, επί της οδού Βας. Γεωργίου Α΄1, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (κ. Ανδρουλάκη Ελένη, τηλ: 2313317237, 2313317101). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου : thessaloniki.gr.

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ