18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη μίσθωσης για πέντε (5) χρόνια οικόπεδο - ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί...

Διακήρυξη μίσθωσης για πέντε (5) χρόνια οικόπεδο – ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση ογκωδών της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Νο 9 / 2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια οικόπεδο – ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση ογκωδών της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:
Το ακίνητο να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πλησίον της πόλης της Θεσσαλονίκης και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε κεντρικές οδούς του Δήμου, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της διαδρομής των οχημάτων προς το εργοτάξιο.
Η επιφάνεια του ακινήτου να είναι τουλάχιστον 6 έως 8 στρέμματα.
Το ακίνητο να είναι προσβάσιμο από βαρέα οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των επικαθήμενων οχημάτων), να διαθέτει κατάλληλη είσοδο/έξοδο στο εργοτάξιο (κατά προτίμηση με μεταλλική πόρτα), πλάτους τουλάχιστον επτά (7) μέτρων και αντίστοιχη σήμανση.
Το ακίνητο να διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη Διαχείριση Ογκωδών και σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή να υπάρξει δέσμευση από τον υποψήφιο εκμισθωτή ότι θα αναλάβει την έκδοση των ανωτέρω αδειών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών.
Το ακίνητο να διαθέτει νόμιμες κτιριακές εγκαταστάσεις από τουλάχιστον 65 τ.μ. μέχρι και 80 τ.μ., με την προοπτική της διαμόρφωσης χώρων γραφείων (για πέντε θέσεις εργασίας), αποδυτηρίων (ανδρών και γυναικών), τουαλετών – WC (ανδρών και γυναικών) και μπάνιου με ζεστό νερό, καθώς και μικρής κουζίνας και αποθήκης.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις μέσα στο ακίνητο να διαθέτουν σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης των ανωτέρω από τον εκμισθωτή (το λεβητοστάσιο να έχει άδεια από την Πυροσβεστική).
Να υπάρχει στο ακίνητο σύνδεση με τα δίκτυα τηλεφώνου, ηλεκτρισμού (τριφασικό ρεύμα) και ύδρευσης (για παροχή και πόσιμου νερού)
Το ακίνητο να διαθέτει επαρκές και εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική σύστημα πυρασφάλειας, τόσο για τους εξωτερικούς χώρους, όσο και για τους χώρους των γραφείων ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης αυτού από τον εκμισθωτή.
Το ακίνητο να διαθέτει διακριβωμένη γεφυροπλάστιγγα με δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίων, καθώς και ράμπα για έλεγχο των οχημάτων ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης αυτής από τον εκμισθωτή.
Το ακίνητο να διαθέτει επαρκή και ασφαλή περίφραξη, ύψους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων (κατά προτίμηση με τοιχίο) ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης αυτής από τον εκμισθωτή.
Το ακίνητο να διαθέτει περιμετρικό φωτισμό ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης αυτού από τον εκμισθωτή.
Το ακίνητο να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κάμερα ασφαλείας στην είσοδο και συναγερμό ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης αυτών από τον εκμισθωτή.
Η περιοχή εγκατάστασης – λειτουργίας του σπαστήρα Husmann, καθώς και η περιοχή των εργασιών διαλογής εισερχόμενων ογκωδών, στο ακίνητο, να είναι ασφαλτοστρωμένες ή τσιμεντοστρωμένες (όχι με χώμα), σε έκταση τουλάχιστον 500 τ.μ. και να διαθέτουν υποδομές για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η κίνηση τόσο του φορτωτή, όσο και των εργαζομένων, καθώς και ο καθαρισμός και τα πλυσίματα του χώρου και των μηχανημάτων, χωρίς τη δημιουργία λάσπης.
Το ακίνητο να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων, του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και των επισκεπτών.
Ο χώρος μέσα στο ακίνητο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρός χωρίς αγριόχορτα, επικίνδυνα για πυρκαγιά, τρωκτικά και φίδια.
Θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση η ύπαρξη αδειοδοτημένου Σταθμού Καυσίμων, ώστε να είναι δυνατός ο ανεφοδιασμός με καύσιμα των οχημάτων και μηχανημάτων, που θα απασχολούνται στο Εργοτάξιο (προαιρετικό κριτήριο).
Όσοι έχουν οικόπεδο – ακίνητο με τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας αίτηση στο Γραφείο 202-203, Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00, Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος), τηλέφωνο: 231331 7254, 7446, fax : 231331 7707.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου thessaloniki.gr.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ