Διακήρυξη μίσθωσης ακίνητου με σκοπό τη στέγαση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

15 Ιανουαρίου 2021 - 7:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 2/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει ακίνητο με σκοπό τη στέγαση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αρχαιολογικού Μουσείου, προέκταση Κατσιμίδη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή και Μάρκου Μπότσαρη, σε κεντρικό δρόμο κοντά σε σχολεία, πάρκα, πλατείες και προσβάσιμο για τα ΑμεΑ.

Το μίσθιο θα πρέπει να είναι ισόγειο με καθαρή επιφάνεια 70 τμ έως 130 τμ εφόσον δεν υπάρχει βοηθητικός χώρος. Στην περίπτωση που το ακίνητο έχει βοηθητικό χώρο τότε ο κύριος χώρος (ισόγειο) θα πρέπει να έχει εμβαδόν 50 τμ έως 90 τμ και ο βοηθητικός χώρος 20 τμ έως 40 τμ.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό, αερισμό και να καλύπτει τις ανάγκες πυροπροστασίας των χώρων, να έχει χώρους υγιεινής καθώς και WC για ΑμεΑ. Επίσης όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη.

Όσοι έχουν ακίνητο με τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας αίτηση στο Γραφείο 202-203, Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00,  Διεύθυνση:  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος),  τηλέφωνο:  231331 7446 και 231331 7254,  fax : 231331 6107.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 72/03-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού Υπαίθριων Αθλητικών Εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 620.268€ με ΦΠΑ.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας, π.δ. 3.323,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό μοκετών και βιοκαθαρισμό στρωμάτων ύπνου της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 16.234,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X