Διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου MOMENTUM

19 Φεβρουαρίου 2021 - 12:13

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility), το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με σύγχρονα θέματα κινητικότητας.

Το σεμινάριο (webinar) διοργανώνεται στις 4/3/2021 και η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και το πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το έργο MOMENTUM, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εταίρος, μπορείτε να βρείτε εδώ κι εδώ.

X