19.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΔημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Όρων και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Εξειδικευμένες...

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Όρων και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ειδικής ανάλυσης για την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, ανάλυσης τάσεων και ανάπτυξης σεναρίων, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και εργασίες δημοσιότητας και επικοινωνίας των δράσεων του έργου «AIRTHINGS- Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT», του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed 2014-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής», π.δ. 109.549,99€, με Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Όρων και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ειδικής ανάλυσης για την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, ανάλυσης τάσεων και ανάπτυξης σεναρίων, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και εργασίες δημοσιότητας και επικοινωνίας των δράσεων του έργου «AIRTHINGS- Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT», του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed 2014-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής», π.δ. 109.549,99€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.
Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).
Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.
Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους Όρους, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για “Εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ειδικής ανάλυσης για την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων” του Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με κωδικό 18DIAB000003902,  έληξε και υποβλήθηκαν μηδέν (0) σχόλια στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλώ δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ