32 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΔημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 05/2021 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,...

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 05/2021 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για το Υποέργο1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», Α/Α 1 στο πλαίσιο της πράξης 5029920 «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (W.C. τύπου οικίσκου), π.δ. 113.732,80€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε για Δημόσια Διαβούλευση  την υπ’ αριθμ 05/2021 Μελέτη (Τεχνικές  Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) του Αυτοτελούς Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας, για το Υποέργο1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», Α/Α 1 στο πλαίσιο της πράξης 5029920 «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (W.C. τύπου οικίσκου), π.δ. 113.732,80€  με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με  πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 05/2021 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για το Υποέργο1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», Α/Α 1 στο πλαίσιο της πράξης 5029920 «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (W.C. τύπου οικίσκου), π.δ. 113.732,80€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ), με κωδικό 21DIAB000017578 έληξε και δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ