28.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΔημόσια Διαβούλευση την υπ'αριθμ.3/2017 μελέτη για την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων...

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.3/2017 μελέτη για την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι, πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων (lt) χρώματος μπλε και κάδων μκροαπορριμμάτων χωρητικότητας 100 λίτρων (lt) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 1.553.100,00 € με το Φ.Π.Α

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.3/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι, πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων (lt) χρώματος μπλε και κάδων μκροαπορριμμάτων χωρητικότητας 100 λίτρων (lt) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

      Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της          διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή      «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για       κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

      Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν           γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail :            diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι       σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

      Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε         περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με           εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των       εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο    αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

      Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail :    diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

      Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα          αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης           (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη     διαδικασία και θα αναρτώνται οι  παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

      Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται        αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης           διενέργειας της  Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της μελέτης πατήστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η παρούσα διαβούλευση για την “Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι, πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων (lt) χρώματος μπλε και κάδων μκροαπορριμμάτων χωρητικότητας 100 λίτρων (lt) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων” π.δ. 1.553.100,00 € με το Φ.Π.Α με κωδικό 17DIAB000002080 έληξε και δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το συνημμένο αρχείο 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ