21.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΔημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής...

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.
Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).
Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.
Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε ε δ ώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου» του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό 18DIAB000003653 έληξε και υποβλήθηκαν μηδέν (0) σχόλια στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Παρακαλώ δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο. Στο συνημμένο αρχείο δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν σχόλια τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΗΣΗΣ, όμως έχουν σταλεί ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr και τα οποία σας έχουν σταλεί ή κοινοποιηθεί από τον αποστολέα τους.

Για να κατεβάσετε το σχετικό συνημμένο αρχείο πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ